April 22 2019 23:20:39
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Articles Hierarchy
Articles Home » Pārdomu stūrītis » DAB+ Latvijā - ceļš uz nekurieni.
DAB+ Latvijā - ceļš uz nekurieni.
DAB/DAB+ tehnoloìija nav jâparbauda. Pçc digitâlâ radio tehnoloìijas testiem, no pârejas uz DAB un DAB+ jau sen ir atteikuðâs Lietuva un Igaunija. Gudra rîcîba bûtu - apkopot citu valstu pieredzi ðajâ jomâ un neuzkâpt uz grâbekïa. Pçc bûtîbas nekas pat nav jâizvçrtç. Tas jau ir izdarîts. Vai tieðâm Latvijâ ir nepiecieðams apzinât ieguvumus, ko ðî tehnoloìija var sniegt sabiedrîbai - veselu gadu "laist gaisâ" 6 LatviDAB/DAB+ tehnoloģija nav jāparbauda. Pēc digitālā radio tehnoloģijas testiem, no pārejas uz DAB un DAB+ jau sen ir atteikušās Lietuva un Igaunija. Gudra rīcība būtu - apkopot citu valstu pieredzi šajā jomā un neuzkāpt uz grābekļa. Pēc būtības nekas pat nav jāizvērtē. Tas jau ir izdarīts. Vai tiešām Latvijā ir nepieciešams apzināt ieguvumus, ko šī tehnoloģija var sniegt sabiedrībai - veselu gadu "laist gaisā" 6 Latvijas Radio programmas un bezjēdzīgi izšķērdēt naudu? Mēs esam tik bagāti, ka varam to atļauties? Kuri ir tie, kam tas ir izdevīgi? Vismaz kaut kādu skaidrību mums var sniegt Zviedrijas pieredze.

DAB tehnoloģija tika izstrādāta 1986. gadā Minhenē, Vācijā un, uz šo brīdi tā jau ir krietni novecojusi. Līdzās angļu BBC, Zviedrijā pilotprojektu 1995. gadā uzsāka Sveriges Radio (SR). 2005. gadā Zviedrijas valdība to noraidīja, bet eksperiments neoficiāli turpinājās ar operatora Teracom aktīvu līdzdalību, aptverot 35% no iedzīvotāju populācijas četros valsts reģionos. Tomēr, salīdzinoši ļoti mazs skaits cilvēku (< 1% ) nopirka uztvērējus, lai klausītos ciparu radio.

2014. gada decembrī regulējoša iestāde Digital Radio Coordinator Zviedrijas valdībai iesniedza ceļvedi kā pāriet uz virszemes ciparu radio apraidi. Plāns sastāvēja no vienlaicīgas DAB+ ieviešanas un pagaidu licenšu pagarināšanas komerciālajām FM radiostacijām, soli pa solim laika periodā 2016 – 2024 izslēdzot analogo FM apraidi.

2015. gada jūnijā pēc plaša konsultāciju procesa, valdība šo plānu noraidīja, jo kopumā svarīgu autoritāšu, akadēmiķu un organizāciju atbilde bija negatīva. Bija arī ļoti daudz dezinformācijas, lai maldinātu sabiedrību – vienmēr taču atradās kāds, kas vēlējās nopelnīt uz tehnoloģiju rēķina. Tad Valsts revīzijas birojs National Audit Office par DAB+ prezentēja kritisku ziņojumu – National Audit report, kas būtībā parlamenta politiskajām partijām nodedzināja visus tiltus uz sekmīgu ciparu radio DAB/DAB+ apraides ieviešanu valstī. Bija pārāk daudz iebildumu un neatrisinātu jautājumu, lai Zviedrijas valdība un parlaments 2016. gadā spētu pieņemt tik stratēģiski svarīgu un atbildīgu lēmumu, kā FM slēgšana un pāreja uz ciparu radio apraidi.

Šis Zviedrijas National Audit Office ziņojums ir patiess stāsts, kuru vajadzētu ņemt vērā DAB+ ieviesējiem Latvijā, jo tas sniedz skaidras atbildes uz daudziem "kāpēc" un "kam".

Galvenās ziņojuma tēzes:
 • Valdība nav pienācīgi sagatavota pārejai,

 • Sabiedrības (klausītāju) ieguvumam trūkst perspektīvas,

 • Tehniskais novērtējums ir neadekvāts,

 • Tiek ignorēti ekonomiskie aspekti.


Šeit ir daži lielākie iebildumi:
 • Desmit miljoni FM radiouztvērēju kļūs nederīgi un klausītāji piespiedu kārtā pirks ar DAB+ saderīgas iekārtas,

 • Pastāv nopietni riski Trauksmes izziņošanas (Emergency Alert) un Totālās aizsardzības (Total Defense) sistēmām,

 • Slikts pārklājums. DAB+ nevar aptvert visu valsts teritoriju,

 • Trūkst vienprātības starp diviem komerciālajiem tīkliem, kā organizēt apraides tiesību piešķiršanu,

 • Sabiedrības ieguvums ir ļoti neskaidrs.


Svarīgākie argumenti par labu FM apraides tīkla saglabāšanai:
 • FM ir un paliek pasaules standarts virszemes apraidei vairāk kā 200 valstīs visā pasaulē,

 • Daudzās valstīs, kā radio alternatīvā platforma ir plaši pieejams ātrs internets. Viedtālrunis strauji palielināja cilvēku interesi par on-line radio sevisiem visā pasaulē.

 • Pasaulē pašlaik ir 6 biljoni FM radiouztvērēju pret 40 miljoniem DAB uztvērēju. Ir 44.000 virszemes radio sataciju, vairums FM, tikai dažas DAB,

 • FM diapazons nav "pilns". Zviedrijā ir apmēram 200 vakances uz brīvajām frekvencēm jaunām FM stacijām. (Varbūt ir vērts rūpīgāk izvērtēt situāciju Latvijas "radio viļņos"?),

 • Zviedrijas 4G/LTE tīklam ir pilns teritorijas pārklājums. (Latvijas 4G mobilais tīkls arī ir labā līmenī) Publiskās vietās un mājsaimniecībās ir plaši pieejams Wi-Fi tīkls. Viedtālruņi un panšetdatori tiek plaši pielietoti gan video, gan televīzijas pārraidēm. Audio ir nepieciešams 30 - 45 reižu šaurāks joslas paltums – radio (audio) drīzāk ir kā bonuss mobilo sakaru lietotājiem, nekā pamatserviss,

 • Pats galvenais – nav nekādas citas vajadzības pēc FM (87,5 – 108 MHz) diapazona frekvencēm, lai tās atbrīvotu. No tehniskā viedokļa mobilo sakatu operatorus neinteresē vispāri frekvences zem 450 MHz,

 • Drīzāk runa ir par to, ka vajazdzētu televīzijai (DVB-T2) "atņemt" UHF diapazonu virs 470 MHZ un izvietot to atpakaļ VHF III diapazonā (174 – 240 MHZ). Visos ciparu TV uztvērējos tas jau ir iebūvēts kā standarts. DAB+ šajā diapzonā vienkārši ir jānobloķē. (Lūk, pareizais ceļš arī Latvijai! 4G un 5G mobilo tīklu attīstība to vienalga piespiedīs izdarīt jau tuvākā nākotnē. Starp citu, DVB-T2 standarts paredz arī radio kanālu apraidi, tikai pie mums neviens to neizmanto. Kāpēc reizē ar LTV1, LTV7 un citiem bezmakas kanāliem LVRTC nevarētu pārraidīt arī tās 6 Latvijas Radio programmas, kuras tagad bezjēdzīgi testē DAB+?)

 • Nākotnē ar LTE Broadcast palīdzību ir ļoti liela iespējamība nodrošināt radio apraidi mobilajos tīklos,

 • DAB+ tehnoloģijai ir jāpagaida līdz lielākai interesei – Zviedrijā virszemes apraidei jau bija startējuši visādi alternatīvie projekti, kā DRM un DVB-T2 Lite,

 • Tirgus ir ierobežots. Pēc 21 gada DAB/DAB+ ir „iekarojis” tikai pāris Eiropas valstis un Austrāliju. ASV izmanto HD Radio standartu, bet Brazīlijā spēcīgas pozīcijas ir DRM,

 • Nav novērojams patērētāju pieprasījums pēc DAB+ tehnoloģijas. Tajā pašā laikā nav reģistrētas nekādas sūdzības attiecībā par FM diapazonu (Neaiztiec to, kas strādā!),

 • Maz klausītāju. Vienīgi piecās Eiropas valstīs DAB klausītāju sakits nedēļā pārsniedz 10%. Atsevišķās valstīs, piemēram, Vācijā un Holandē ar pilnu DAB ģeogrāfisko pārklājumu, klausītāju skaits nedēļā reti pārsniedz pat 5%. Šos skaitļus ļoti reti publicē DAB ieviesēji, jo tas nav viņu intreresēs,

 • DAB/DAB+ slikti savietojas ar mobilajām platformām un viedtālruņiem. Tirgū pieejams ir tikai viens tālrunis ar DAB+ uztvērēju LG Stylus 2 (2016),

 • Enerģijas taupīšana aizejot no FM ir apstrīdēts jautājums. Kaut kāds ieguvums ir vienīgi tad, ja visi kanāli DAB+ multipleksā tiek aizpildīti. Izpēte neapstiprina, kad DAB+ uztvērēji ir energoefektīvāki par FM diapazona uztvērējiem. Milzīgs izaicinājums ir esošo FM raidītāju un visu uztvērēju nomaiņa gan mājās, gan mašīnās,

 • Nav atvērta tirgus struktūra. Valstīs, kur DAB+ ir ieviests, tas var pastāvēt tikai pateicoties Valsts subsīdijām, bet ne no komerciālu struktūru finansējuma,

 • DAB sistēmas ieviešanu veicina tādas organizācijas, kā EBU un WorldDAB, bet neviena Eiropas Savienības institūcija vēl joprojām nav akceptējusi kaut kādu "Eiropas standartu" ciparu virszemes radio apraidei.

 • Norvēģija ir vienīgā valsts pasaulē, kura ir noteikusi FM izslēgšanas datumu. Maz ir tādu valstu, kas to atbalsta principā,

 • Lokālās radio asociācijas Norvēģijā un Zviedrijā pamatoti un argumentēti apstrīd FM izslēgšanu, lai neko tādu nepieļautu,

 • Lokāla rakstura FM apraide Eiropā ir stingri apstiprināta un tiek atbalstīta no divu Eiropas organizāciju puses – AMARC Europe un Community Media Forum Europe (AER),

 • Pāragro FM izslēgšanu kritizē daudzas ar autotransportu saistītas organizācijas. Norvēģijā tikai ar FM diapazona radio ir aprīkotas divi miljoni automašīnas. Daudzas jaunās smagās mašīnas un autobusi nevar tikt aprīkoti un piegādāti ar DAB+ uztvērējiem.

 • Ārzemju autovadītāji Norvēģijā paliks bez radio, kas var radīt zināmas satiksmes problēmas un citus ierobežojumus. Zviedrijā automašīnu skaits, kas ir aprīkotas tikai ar FM diapazoni pārsniedz miljonu.


Secinājums:

Ir maz ticams, ka DAB+ kļūs par pasaules standartu. Ņemot vērā visus augstāk minētos argumentus, ir neiespējami, ka šī tehnoloģija Zviedrijā kļūs par nākotnes apraides svarīgu sastāvdaļu.Daļa rakstā lietotās informācijas, orģinālvalodā skatāma šeit.

Rakstu iesūtija - Dab_ezītis.jas Radio
programmas un bezjçdzîgi izðíçrdçt naudu? Mçs esam tik bagâti, ka varam to atïauties? Kuri ir tie, kam tas ir izdevîgi? Vismaz kaut kâdu skaidrîbu mums var sniegt Zviedrijas pieredze.

DAB tehnoloìija tika izstrâdâta 1986. gadâ Minhenç, Vâcijâ un, uz ðo brîdi tâ jau ir krietni novecojusi. Lîdzâs angïu BBC, Zviedrijâ pilotprojektu 1995. gadâ uzsâka Sveriges Radio (SR). 2005. gadâ Zviedrijas valdîba to noraidîja, bet eksperiments neoficiâli turpinâjâs ar operatora Teracom aktîvu lîdzdalîbu, aptverot 35% no iedzîvotâju populâcijas èetros valsts reìionos. Tomçr, salîdzinoði ïoti mazs skaits cilvçku (< 1% ) nopirka uztvçrçjus, lai klausîtos ciparu radio.

2014. gada decembrî regulçjoða iestâde Digital Radio Coordinator Zviedrijas valdîbai iesniedza ceïvedi kâ pâriet uz virszemes ciparu radio apraidi. Plâns sastâvçja no vienlaicîgas DAB+ ievieðanas un pagaidu licenðu pagarinâðanas komerciâlajâm FM radiostacijâm, soli pa solim laika periodâ 2016 – 2024 izslçdzot analogo FM apraidi.

2015. gada jûnijâ pçc plaða konsultâciju procesa, valdîba ðo plânu noraidîja, jo kopumâ svarîgu autoritâðu, akadçmiíu un organizâciju atbilde bija negatîva. Bija arî ïoti daudz dezinformâcijas, lai maldinâtu sabiedrîbu – vienmçr taèu atradâs kâds, kas vçlçjâs nopelnît uz tehnoloìiju rçíina. Tad Valsts revîzijas birojs National Audit Office par DAB+ prezentçja kritisku ziòojumu – National Audit report, kas bûtîbâ parlamenta politiskajâm partijâm nodedzinâja visus tiltus uz sekmîgu ciparu radio DAB/DAB+ apraides ievieðanu valstî. Bija pârâk daudz iebildumu un neatrisinâtu jautâjumu, lai Zviedrijas valdîba un parlaments 2016. gadâ spçtu pieòemt tik stratçìiski svarîgu un atbildîgu lçmumu, kâ FM slçgðana un pâreja uz ciparu radio apraidi.

Ðis Zviedrijas National Audit Office ziòojums ir patiess stâsts, kuru vajadzçtu òemt vçrâ DAB+ ieviesçjiem Latvijâ, jo tas sniedz skaidras atbildes uz daudziem "kâpçc" un "kam".

Galvenâs ziòojuma tçzes:
 • Valdîba nav pienâcîgi sagatavota pârejai,

 • Sabiedrîbas (klausîtâju) ieguvumam trûkst perspektîvas,

 • Tehniskais novçrtçjums ir neadekvâts,

 • Tiek ignorçti ekonomiskie aspekti.


Ðeit ir daþi lielâkie iebildumi:
 • Desmit miljoni FM radiouztvçrçju kïûs nederîgi un klausîtâji piespiedu kârtâ pirks ar DAB+ saderîgas iekârtas,

 • Pastâv nopietni riski Trauksmes izziòoðanas (Emergency Alert) un Totâlâs aizsardzîbas (Total Defense) sistçmâm,

 • Slikts pârklâjums. DAB+ nevar aptvert visu valsts teritoriju,

 • Trûkst vienprâtîbas starp diviem komerciâlajiem tîkliem, kâ organizçt apraides tiesîbu pieðíirðanu,

 • Sabiedrîbas ieguvums ir ïoti neskaidrs.


Svarîgâkie argumenti par labu FM apraides tîkla saglabâðanai:
 • FM ir un paliek pasaules standarts virszemes apraidei vairâk kâ 200 valstîs visâ pasaulç,

 • Daudzâs valstîs, kâ radio alternatîvâ platforma ir plaði pieejams âtrs internets. Viedtâlrunis strauji palielinâja cilvçku interesi par on-line radio sevisiem visâ pasaulç.

 • Pasaulç paðlaik ir 6 biljoni FM radiouztvçrçju pret 40 miljoniem DAB uztvçrçju. Ir 44.000 virszemes radio sataciju, vairums FM, tikai daþas DAB,

 • FM diapazons nav "pilns". Zviedrijâ ir apmçram 200 vakances uz brîvajâm frekvencçm jaunâm FM stacijâm. (Varbût ir vçrts rûpîgâk izvçrtçt situâciju Latvijas "radio viïòos"?),

 • Zviedrijas 4G/LTE tîklam ir pilns teritorijas pârklâjums. (Latvijas 4G mobilais tîkls arî ir labâ lîmenî) Publiskâs vietâs un mâjsaimniecîbâs ir plaði pieejams Wi-Fi tîkls. Viedtâlruòi un panðetdatori tiek plaði pielietoti gan video, gan televîzijas pârraidçm. Audio ir nepiecieðams 30 - 45 reiþu ðaurâks joslas paltums – radio (audio) drîzâk ir kâ bonuss mobilo sakaru lietotâjiem, nekâ pamatserviss,

 • Pats galvenais – nav nekâdas citas vajadzîbas pçc FM (87,5 – 108 MHz) diapazona frekvencçm, lai tâs atbrîvotu. No tehniskâ viedokïa mobilo sakatu operatorus neinteresç vispâri frekvences zem 450 MHz,

 • Drîzâk runa ir par to, ka vajazdzçtu televîzijai (DVB-T2) "atòemt" UHF diapazonu virs 470 MHZ un izvietot to atpakaï VHF III diapazonâ (174 – 240 MHZ). Visos ciparu TV uztvçrçjos tas jau ir iebûvçts kâ standarts. DAB+ ðajâ diapzonâ vienkârði ir jânobloíç. (Lûk, pareizais ceïð arî Latvijai! 4G un 5G mobilo tîklu attîstîba to vienalga piespiedîs izdarît jau tuvâkâ nâkotnç. Starp citu, DVB-T2 standarts paredz arî radio kanâlu apraidi, tikai pie mums neviens to neizmanto. Kâpçc reizç ar LTV1, LTV7 un citiem bezmakas kanâliem LVRTC nevarçtu pârraidît arî tâs 6 Latvijas Radio programmas, kuras tagad bezjçdzîgi testç DAB+?)

 • Nâkotnç ar LTE Broadcast palîdzîbu ir ïoti liela iespçjamîba nodroðinât radio apraidi mobilajos tîklos,

 • DAB+ tehnoloìijai ir jâpagaida lîdz lielâkai interesei – Zviedrijâ virszemes apraidei jau bija startçjuði visâdi alternatîvie projekti, kâ DRM un DVB-T2 Lite,

 • Tirgus ir ierobeþots. Pçc 21 gada DAB/DAB+ ir ¥iekarojis¡ tikai pâris Eiropas valstis un Austrâliju. ASV izmanto HD Radio standartu, bet Brazîlijâ spçcîgas pozîcijas ir DRM,

 • Nav novçrojams patçrçtâju pieprasîjums pçc DAB+ tehnoloìijas. Tajâ paðâ laikâ nav reìistrçtas nekâdas sûdzîbas attiecîbâ par FM diapazonu (Neaiztiec to, kas strâdâ!),

 • Maz klausîtâju. Vienîgi piecâs Eiropas valstîs DAB klausîtâju sakits nedçïâ pârsniedz 10%. Atseviðíâs valstîs, piemçram, Vâcijâ un Holandç ar pilnu DAB ìeogrâfisko pârklâjumu, klausîtâju skaits nedçïâ reti pârsniedz pat 5%. Ðos skaitïus ïoti reti publicç DAB ieviesçji, jo tas nav viòu intreresçs,

 • DAB/DAB+ slikti savietojas ar mobilajâm platformâm un viedtâlruòiem. Tirgû pieejams ir tikai viens tâlrunis ar DAB+ uztvçrçju LG Stylus 2 (2016),

 • Enerìijas taupîðana aizejot no FM ir apstrîdçts jautâjums. Kaut kâds ieguvums ir vienîgi tad, ja visi kanâli DAB+ multipleksâ tiek aizpildîti. Izpçte neapstiprina, kad DAB+ uztvçrçji ir energoefektîvâki par FM diapazona uztvçrçjiem. Milzîgs izaicinâjums ir esoðo FM raidîtâju un visu uztvçrçju nomaiòa gan mâjâs, gan maðînâs,

 • Nav atvçrta tirgus struktûra. Valstîs, kur DAB+ ir ieviests, tas var pastâvçt tikai pateicoties Valsts subsîdijâm, bet ne no komerciâlu struktûru finansçjuma,

 • DAB sistçmas ievieðanu veicina tâdas organizâcijas, kâ EBU un WorldDAB, bet neviena Eiropas Savienîbas institûcija vçl joprojâm nav akceptçjusi kaut kâdu "Eiropas standartu" ciparu virszemes radio apraidei.

 • Norvçìija ir vienîgâ valsts pasaulç, kura ir noteikusi FM izslçgðanas datumu. Maz ir tâdu valstu, kas to atbalsta principâ,

 • Lokâlâs radio asociâcijas Norvçìijâ un Zviedrijâ pamatoti un argumentçti apstrîd FM izslçgðanu, lai neko tâdu nepieïautu,

 • Lokâla rakstura FM apraide Eiropâ ir stingri apstiprinâta un tiek atbalstîta no divu Eiropas organizâciju puses – AMARC Europe un Community Media Forum Europe (AER),

 • Pâragro FM izslçgðanu kritizç daudzas ar autotransportu saistîtas organizâcijas. Norvçìijâ tikai ar FM diapazona radio ir aprîkotas divi miljoni automaðînas. Daudzas jaunâs smagâs maðînas un autobusi nevar tikt aprîkoti un piegâdâti ar DAB+ uztvçrçjiem.

 • Ârzemju autovadîtâji Norvçìijâ paliks bez radio, kas var radît zinâmas satiksmes problçmas un citus ierobeþojumus. Zviedrijâ automaðînu skaits, kas ir aprîkotas tikai ar FM diapazoni pârsniedz miljonu.


Secinâjums:

Ir maz ticams, ka DAB+ kïûs par pasaules standartu. Òemot vçrâ visus augstâk minçtos argumentus, ir neiespçjami, ka ðî tehnoloìija Zviedrijâ kïûs par nâkotnes apraides svarîgu sastâvdaïu.Daïa rakstâ lietotâs informâcijas, orìinâlvalodâ skatâma ðeit.

Rakstu iesûtija - Dab_ezîtis.
Raksta birkas:
Komentāri
2 #11 princ_fm
on December 27 2016 10:25:35
Kur tagad labprātīgi LV būs klausītāji DAB'am (jebkurā izpauzmē, kaut DAB+G, izrādās tāds arī ir Grin)?


Burtu salikums DAB+ G nav vienīgais šinī saimē ir vēl arī U ,I, E. Ko tas nozīmē? Tas nav izdalīts vēl kāds standarts no jau slavētās un peltās DAB/DAB+ saimes. Šis burts aiz DAB+ saīsinājuma nozīmē vien to kādam auto šī iekārta ir paredzēta. Respektīvi jebkuram auto ar rūpnīcas iebūvētu radio uztvērēju pastāv iespēja integrēt dab+ uztvērēju, vienkārši to piespraužot pie auto audio sistēmas.

te linki gudriniekiem: http://www.calear...tegration/

http://www.ebay.c...SwImRYSrrx
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.