September 22 2020 21:28:13
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodienas jubilāri Ionblaster
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - Celmlauža balva
All Tags
"Celmlauþa balvu" saòem "LMT Straume"
Radio un televîzijas dienas ietvaros ðogad jau ceturto gadu pçc kârtas pasniegta Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) iedibinâtâ balva elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozarç – "Celmlauþa balva¡. Apbalvojums par Latvijâ inovatîvas mediju platformas attîstîbu tika pasniegts tieðraides televîzijai "LMT Straume". Balvu pasniedza NEPL padomes loceklis Ivars Zviedris.
Celmlauþa balvai saòemti astoòi pieteikumi
Nacionâlajâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç (NEPLP) ir iesniegti astoòi pieteikumi "Celmlauþa balvai", kas ik gadu tiek pieðíirta par radoðu inovâciju televîzijas un radio jomâ.
Pagarina termiòu "Celmlauþa balvas" pretendentu pieteikðanai lîdz 4. martam
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) aicina ikvienu TV skatîtâju un radio klausîtâju iesûtît savu nominâciju ´Celmlauþa balvai¡, kas ik gadu tiek pieðíirta par radoðu inovâciju televîzijas un radio jomâ. ´Celmlauþa balva¡ ir NEPLP iedibinâts apbalvojums elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozarç, ko ðogad pasniegs jau ceturto gadu (iepriekð balvu ir saòçmuði Latvijas jaunatklâðanas raidîjums ´TE!¡, sabiedrisko mediju portâls LSM.lv un televîziju kanâls Re:TV).
Labâkais radio un TV 2015. gadâ: NEPLP aicina iesûtît nominâcijas "Celmlauþa balvai"
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) aicina ikvienu TV skatîtâju un radio klausîtâju iesûtît savu nominâciju ´Celmlauþa balvai¡, kas ik gadu tiek pieðíirta par radoðu inovâciju televîzijas un radio jomâ. ´Celmlauþa balva¡ ir NEPLP iedibinâts apbalvojums elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozarç, ko ðogad pasniegs jau ceturto gadu (iepriekð balvu ir saòçmuði Latvijas jaunatklâðanas raidîjums ´TE!¡, sabiedrisko mediju portâls LSM.lv un televîziju kanâls Re:TV).
NEPLP aicina izvirzît pretendentus Celmlauþa balvai.
Pirms gada Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) uzsâka ikgadçju Radio un televîzijas dienas tradîciju, kas ietver gan mediju kritikas un pçtniecîbas konferenci, gan Celmlauþa balvu par radoðumu elektronisko mediju darbâ un þurnâlistikâ. Ar Radio un televîzijas dienu NEPLP vçlas sniegt ieguldîjumu modernas nacionâlâs informatîvâs telpas veidoðanâ.
Jaunākie komentāri
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM