August 03 2020 20:26:17
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - Intervijas
All Tags
Kāda būs TV3 un LNT apvienošana un nākotne? Intervija ar mediju koncerna vadītāju
Apvienojot LNT un TV3 ziņu redakcijas, darbu zaudēs apmēram 30 cilvēku – to intervijā Latvijas Radio apstiprina mediju koncerna "All Media Baltics" vadītājs Kristians Antings (Christian Anting). Taču viņš ir pārliecināts, ka līdz ar jaunas digitālās platformas attīstību jau pēc gada, pusotra apvienotajā ziņu dienestā strādās vairāk cilvēku nekā līdz šim. Darbiniekiem sāpīgo sociālās aizsardzības jautājumu gan Antings komentē izvairīgi un nesola, ka turpmāk visus ņems darbā ar darba līgumiem, kā to aicinājušas žurnālistus pārstāvošās organizācijas.
LMT prezidents: 5G ir industriāla tehnoloģija, ne plašai sabiedrībai Replay.lv
5G interneta tīkls nav paredzēts plašai sabiedriskai lietošanai, bet gan pārsvarā industriālo un tehnoloģisku procesu vadībai – intervijās LTV raidījumā “Rīta Panorāma” un Latvijas Radio skaidroja mobilo sakaru operatora "Latvijas mobilā telefons" (LMT) prezidents Juris Binde.
"Delfi" intervija ar ētisko hakeri: Mēs ielauzāmies arī ēkās
Pols Hefernans (Paul Heffernan) ir ieguvis izglītību kā ētiskais hakeris 2008. gadā Lielbritānijā. Intervijā portālam "Delfi" viņš stāsta par mūsdienu pasaulē pastāvošajiem kiberdraudiem, jaunākajām tehnikām un arī to, kāds tad īsteni ir ētiskā hakera darbs. «Mēs ne tikai centāmies uzbrukt kā hakeri, bet arī fiziski ielauzāmies ēkās,» atklāj speciālists. Šobrīd Hefernans ir informācijas drošības vadītājs finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumā "Revolut".
Zaviļeiskis: Deviņdesmitajos neviens nenoteica, kas būtu jāspēlē ēterā
Sigulda Latvijā izslavēta ne tikai ar savām skaistajām dabas ainavām, ne tikai ar bobsleja trasi, bet, kā mums atgādina mūzikas žurnālists un melomāns Kaspars Zaviļeiskis, deviņdesmitajos gados arī ar pirmo privāto komercradio Latvijā "Radio Sigulda". Tieši par šo gadu desmitu, par saviem pusaudža gadiem Siguldā, par pirmajām kasetēm, pirmo ēteru, kolēģiem, "Prodigy" un daudz ko citu Kaspars dalās atmiņās savā nule izdotajā garstāstā "ParaPops jeb rozā brilles Siguldā" (|Latvijas Mediji"). Lūk, ko Kaspars pastāstīja par savu jauno grāmatu.
Intervija ar Daci Kotzevu
Valdîba pieòçmusi likuma grozîjumus, kas ïaus mediju uzraugam – Nacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei vçrsties ne tikai pret reìistrçtiem televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem, bet arî tâdiem, kas oficiâlajâ kârtîbâ nav reìistrçjuðies. Tas nozîmç, ka institûcijâm tiek atbrîvotas rokas cîòai ar nelegâlajiem televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem. Vairâk jautâsim biedrîbas ´Nç, pirâtismam Latvijâ¡ vadîtâjai Dacei Kotzevai.
Piektdienas intervija ar Latvijas Valsts radio un televîzijas centra valdes priekðsçdçtâju Jâni Boktu
Biznesa portâls Db.lv piedâvâ piektdienas mini interviju sçriju. Katru nedçïu kâds no uzòçmçjdarbîbas vides pârstâvjiem sniedz atbildes uz jautâjumiem - gan nopietniem, gan arî personîgâkiem.
Çtiskie hakeri - paðlaik tehnoloìija vada cilvçku, bet jâbût ir otrâdi.
Pçdçjo mçneðu laikâ sabiedrîbu arvien bieþâk pârðalc ziòas, ka kâdam pazîstamam tieðsaistes pakalpojumam uzbrukuði kiberïaundari. Nereti tas novedis pie daþâdu personîgo datu noplûdes, tâdçï pakalpojumu sniedzçjs ir bijis spiests likt saviem klientiem nomainît pieejas datus. Lai sistçmas bûtu grûtâk uzlauþamas, jau ilgâku laiku uzòçmçji sâk novçrtçt çtisko hakeru pakalpojumus, kas veic ielauðanâs testus un pamâca, kâ izsargâties no îstiem ïaundariem.
Siksnis: Latgalei jâbût specifiskam radio saturam.
Par nostâjas maiòu, LR jauniem projektiem, attîstîbas plâniem un lomu informâcijas karâ ar citvalstu propagandu Neatkarîgâs intervija ar J. Siksni.
Dimants: nevarçja nereaìçt, kad sâkâs karð un Krievijas propaganda pârgâja citâ kvalitâtç.
Par skâbekïa piegrieðanu Krievijas televîzijas kanâliem, par to, vai Gints Grûbe ir vai nav intereðu konfliktâ, par to, kas ir vienotais sabiedriskais medijs, un citâm aktuâlâm lietâm ðî Neatkarîgâs intervija ar Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdçtâju Ainâru Dimantu.
RÎGATV 24: Aktuâlâ intervija ar Rinaldu Ritmani (video).
Rinalds Ritmanis studijâ sarunâjas ar Veltu Puriòu.
Intervija ar radioamatieri Gunāru Ausekli.
Radioamatieris Gunārs Auseklis Vidzemes TV sižetā.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM