August 19 2019 04:38:33
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - LVRTC
All Tags
Izsludināti konkursi uz LVRTC valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem.
Satiksmes ministrija izsludinājusi konkursus uz Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) valdes priekšsēdētāja, kā arī valdes locekļa revīziju un iekšējā audita jautājumos un valdes locekļa juridiskajos un finanšu jautājumos amatiem, informēja ministrijas pārstāve Iveta Kancēna.
Darbu LVRTC pamet tā vadītājs Bokta un valdes loceklis Lukašinskis.
Darbu Latvijas Valsts radio un televīzijas centrā nolēmuši pamest tā valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta un valdes loceklis Aldis Lukašinskis, apliecināja satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).
Maija sākumā apmeklētājiem slēgs Zaķusalas TV torņa publisko daļu
Tieši pēc 100 dienām Zaķusalas TV torņa publiski pieejamā daļa un skatu laukums tiks slēgts apmeklētājiem. Sākot no 5.maija, torni varēs apmeklēt vairs tikai apraides, datu centra un citu pakalpojumu klienti, informē VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).
Repšes kampaņa, spiediens un vaina – 'digitālgeitā' apsūdzētie saka pēdējo vārdu.
Trešdien Rīgas apgabaltiesa tā dēvētajā digitālās televīzijas krimināllietā uzklausīja apsūdzēto pēdējo vārdu, no kuriem visvairāk sakāmā bija apsūdzētajam Jurģim Liepniekam. Liepnieks gari un plaši aprakstīja gan toreizējā partijas "Jaunais Laiks" līdera 2002. gadā notikušo priekšvēlēšanu kampaņu, gan uzstāja, ka līgumu aprēķinos, kur pēc apsūdzības uzturētāja domām veidojas sadārdzinājums, viņaprāt, pieļautas būtiskas kļūdas.
LVRTC: Zaķusalas TV torņa rekonstrukcija izmaksās vairākus desmitus miljonu eiro
Zaķusalas televīzijas (TV) torņa rekonstrukcija izmaksās vairākus desmitus miljonu eiro, intervijā pastāstīja Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta.
LVRTC: Ciparu radio apraides testi bija jāturpina.
Digitālās skaņas apraides tehnoloģijas (DAB+) jeb ciparu radio apraides testi Latvijā bija jāturpina, uzsvēra Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta.
LVRTC Latgalē mērīs TV un radio apraides uztveršanu Latvijas-Baltkrievijas pierobežā.
Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) speciālisti trešdien, 3.augustā, darba vizītē Latgalē mērīs televīzijas (TV) un radio apraides uztveršanu Latvijas-Baltkrievijas pierobežā, informēja LVRTC.
Ciparu radio apraides tīkla izbūve varētu izmaksāt 8,6 miljonus eiro.
Digitālās skaņas apraides tehnoloģijas (DAB, DAB+) jeb ciparu radio apraides tīkla izbūve Latvijā varētu izmaksāt 8,6 miljonus eiro, pastāstīja Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) pārstāve Vineta Sprugaine.
LVRTC apgrozījums pērn pārsniedzis 15,126 miljonus eiro
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" (LVRTC) apgrozījums pagājušajā gadā bija 15,126 miljoni eiro, kas ir par 1,5% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa saruka par 11,9% un bija 4,611 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.
Informācija par NEPLP sēdi 25. maijā
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 25. maija sēdē uzklausīja VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pārstāvjus par zemes ciparu skaņas (DAB+) apraides testu Latvijā, esošās radio apraides uzlabošanu un nepieciešamo finansējums, kā arī par zemes ciparu televīzijas bezmaksas programmu izplatīšanas tīkla paplašināšanu.
Informācija par NEPLP sēdi 25. maijā
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 25. maija sēdē uzklausīja VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pārstāvjus par zemes ciparu skaņas (DAB+) apraides testu Latvijā, esošās radio apraides uzlabošanu un nepieciešamo finansējums, kā arī par zemes ciparu televīzijas bezmaksas programmu izplatīšanas tīkla paplašināšanu.
NEPLP: Pāreju uz ciparu radio apraidi Latvijā varētu apsvērt no 2022.gada
Pāreju no analogās apraides (FM, AM) uz digitālās skaņas apraides tehnoloģijas (DAB, DAB+) jeb ciparu radio apraidi Latvijā nevarētu apsvērt agrāk par 2022.gadu, pastāstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētāja Dace Ķezbere.
Ielûgums uz ciparu radio apraides testçðanas uzsâkðanas pasâkumu.
Labdien! VAS ´Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs¡ (LVRTC) ir gods Jûs uzaicinât uz ciparu radio apraides tehnoloìijas testçðanas uzsâkðanas pasâkumu ðî gada 15. decembrî plkst. 11.00 Zaíusalas krastmalâ 1 (TV tronî), Rîgâ. Detalizçtu informâciju un pasâkuma norises kârtîbu lûdzam skatît ðî e-pasta pielikumâ.
Aizstâvîba digitâlâs televîzijas kriminâllietâ apelç pie DLTRC gada pârskatiem
Rîgas apgabaltiesâ skatâmajâ digitâlâs televîzijas kriminâllietâ aizstâvîba norâda uz "Digitâlâ Latvijas radio un televîzijas centra" (DLRTC) gada pârskatiem - no tiem neizriet, ka DLRTC tiktu radîti zaudçjumi krâpðanas dçï.
nformâcija par NEPLP sçdi 17. novembrî.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 17. novembra sçdç apstiprinâja grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim VSIA ¥Latvijas Radio´...
Ar radio nozari diskutç par digitâlâ radio testçðanu Latvijâ
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 8. novembrî rîkoja diskusiju par digitâlâ radio apraides testçðanu Latvijâ. Diskusijâ piedalîjâs privâto radiostaciju, Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas, Latvijas Valsts radio un televîzijas centra (LVRTC), VISA ´Latvijas Radio¡ (LR), Kultûras un Satiksmes ministriju, kâ arî NEPLP pârstâvji. Radio nozares pârstâvji tika iepazîstinâti ar NEPLP lçmumu par digitâlâs radio apraides testu, ko nâkamâ gada laikâ veiks LR un LVRTC.
Labâkai TV un radio apraidei austrumu pierobeþâ plâno bûvçt torni Dagdâ.
Labâkai televîzijas (TV) un radio apraidei Latvijas austrumu pierobeþâ plâno bûvçt torni Dagdâ, vçsta Latvijas Televîzija. Ðâdu priekðlikumu ðodien izteikusi Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP), lai stiprinâtu TV un radio apraidi pierobeþâ, kas nereti uzsvçrts kâ viens no valsts droðîbas vâjajiem punktiem.
Ðî gada beigâs LVRTC uzsâks ciparu radio apraides testçðanu Rîgas reìionâ
Ðî gada beigâs VAS Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs (turpmâk – LVRTC), kas ir galvenais radiofonijas un televîzijas programmu zemes apraides nodroðinâtâjs valstî, plâno uzsâkt digitâlâs skaòas apraides tehnoloìijas – ciparu radio - testçðanu Latvijâ, informç LVRTC.
DAB+ transmissions in Riga.
There are ongoing consultations within the radio industry in Latvia about possible future deployment of DAB+. Currently broadcasters in Latvia are awaiting final approval from The National Electronic Mass Media Council (NEPLP) before they can start regular DAB+ transmissions in Riga.
NEPLP rosina diskusiju par bezmaksas apraides finansçðanu
Pçc Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) rosinâjuma, 29. augustâ NEPLP notika diskusija ar Kultûras ministrijas un Satiksmes ministrijas pârstâvjiem, lai diskutçtu par bezmaksas televîzijas apraides finansçðanu, kas veicinâtu daudzveidîga mediju satura pieejamîbu un mazinâtu apraides finansçðanas administratîvo slogu.
LVRTC vadîtâjs: Lai uzlabotu apraidi pierobeþâ, vajag no Eur 30 000 lîdz 1,2 miljoniem
Lai uzlabotu Latvijas sabiedrisko mediju apraidi pierobeþâ, ir nepiecieðami 30 000 lîdz 1,2 miljoniem eiro, ðorît intervijâ Latvijas Televîzijai pastâstîja "Latvijas Valsts radio un televîzijas centra" (LVRTC) valdes priekðsçdçtâjs Jânis Bokta.
Piektdienas intervija ar Latvijas Valsts radio un televîzijas centra valdes priekðsçdçtâju Jâni Boktu
Biznesa portâls Db.lv piedâvâ piektdienas mini interviju sçriju. Katru nedçïu kâds no uzòçmçjdarbîbas vides pârstâvjiem sniedz atbildes uz jautâjumiem - gan nopietniem, gan arî personîgâkiem.
NEPLP pieòem lçmumu par OTV izslçgðanu no bezmaksas virszemes apraides
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 2. jûlija sçdç pieòçma lçmumu izslçgt SIA ´Ogres Televîzija¡ (programma OTV) no galalietotâjiem bez maksas izplatâmo televîzijas programmu zemes apraidei ciparformâtâ saraksta, òemot vçrâ no VAS ´Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs¡ (LVRTC) saòemto informâciju par pirmstermiòa lîguma izbeigðanu ar SIA ´Ogres Televîzija¡. Ðâdu lçmumu LVRTC valde pieòçmusi, jo pçdçjâ gada laikâ OTV ir izveidojies ievçrojams parâds par saòemtajiem apraides pakalpojumiem un ar OTV nav izdevies vienoties par tâdu parâda atmaksas grafiku, kas apmierinâtu abas puses. No ðâ gada 2. jûlija virszemes apraidç bez maksas Latvijâ bûs skatâmi èetri televîzijas kanâli.
Parâda dçï pârtrauc OTV izplatîðanu.
Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs (LVRTC) no ðodienas pârtrauc nodroðinât bezmaksas televîzijas apraidç esoðâ SIA «Ogres televîzija» kanâla OTV programmas izplatîðanu, informçja LVRTC pârstâvji.
90 gadu jubilejâ LVRTC uzvelk Latvijas karogu TV tornî.
Ðodien pirmo reizi augstâkajâ tornî Eiropas Savienîbâ – Rîgas radio un televîzijas tornî – uzvilkts un pâr visai Latvijas galvaspilsçtas plîvo sarkanbaltsarkanais karogs. Tas darîts par godu toròa îpaðnieku VAS ´Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs¡ (LVRTC) deviòdesmit gadu jubilejai.
Zaíusalas TV torni plâno pârbûvçt par mûsdienîgu tûrisma objektu.
Rîgas domes Pilsçtas attîstîbas komitejas deputâti ðodien atbalstîja lokâlplânojuma izstrâdes sâkðanu 4,9 hektârus lielai teritorijai ap radio un televîzijas torni Zaíusalâ.
Informâcija par NEPLP 31. jûlija sçdi.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 31.jûlija sçdç izskatîja virkni jautâjumu, kas skar elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu darbîbas attîstîbu un uzraudzîbu.
Platjoslas interneta attîstîbai pieðíir divus miljonus latu; apgûs LVRTC
Valdîba otrdien nolçma pârdalît Eiropas Reìionâlâs attîstîbas fonda (ERAF) finansçjumu un pieðíirt divus miljonus latu platjoslu tîkla attîstîbai Latvijâ, nosakot, ka ðo projektu îstenos Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs (LVRTC).
LVRTC pieprasa "TV Rîga" maksâtnespçju.
VAS "Latvijas valsts radio un televîzijas centrs" (LVRTC) Rîgas pilsçtas Kurzemes rajona tiesâ iesniegusi SIA "TV Rîga", kas vada kanâlu "TV5", maksâtnespçjas pieteikumu, liecina Maksâtnespçjas administrâcijas interneta mâjaslapâ pieejamâ informâcija.
LVRTC: 'TV3' atbilde neatrisina bûtiskus jautâjumus; 'TV3' pârsteigts par LVRTC reakciju.
No "TV3" 25.maijâ saòemtâ atbilde uz Latvijas Valsts radio un televîzijas centra (LVRTC) piedâvâjumu par analogâs apraides nodroðinâðanu "neatrisina bûtiskus jautâjumus", tâdçï LVRTC neredz juridisku pamatu 1.jûnijâ neatslçgt "TV3" no analogâs apraides, bet raidorganizâcija ir pârsteigta, ka ðâdi tiek saprasts "TV3" "jâ" vârds LVRTC piedâvâjumam.
TV3 pieòem LVRTC piedâvâjumu un paliek analogajâ apraidç.
Telekompânija "TV3 Latvia" nosûtîjusi Latvijas valsts radio un televîzijas centram (LVRTC) apstiprinâjumu, ka akceptç LVRTC piedâvâjumu ar jauno apraides tarifu par analogâs apraides nodroðinâðanu, biznesa portâlu "Nozare.lv" informçja "TV3" ìenerâldirektore Baiba Zûzena.
LVRTC: "TV3" pçc 1.jûnija nebûs pieejams arî ciparu virszemes apraidç.
Komersanta "TV3 Latvija" (''TV3'') programmu pârraide analogajâ tîklâ tiks atslçgta lîdz ar analogâ tîkla izslçgðanu visâ valstî no 1.jûnija, paziòoja Latvijas Valsts radio un televîzijas centra (LVRTC) sabiedrisko attiecîbu vadîtâja Ieva Lîne.
LVRTC: TV3 maldina sabiedrîbu par ciparu TV pieejamîbu.
Svçtdien TV3 raidîjuma "Nekâ personîga" demonstrçtajâ siþetâ "Par televîzijas digitalizâcijas sekâm pierobeþâ sûdzas Droðîbas policijai" tâ veidotâji apzinâti maldinâjuði Latvijas sabiedrîbu, demonstrçjot karti, kurâ redzama ciparu TV maksas programmu, nevis bezmaksas programmu apraides karte, norâda Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs (LVRTC).
LVRTC un VITA apvienoðanâ 55 000 latu tçrçs juridiskiem pakalpojumiem.
Par juridiskajiem pakalpojumiem Satiksmes ministrijas (SM) pârraudzîto "Latvijas Valsts radio un televîzijas centra" (LVRTC) un "Valsts informâcijas tîkla aìentûras" (VITA) apvienoðanâ advokâtu birojs "BDO Zelmenis & Liberte" saòems 55 000 latu, vçsta TV3 raidîjums "Nekâ personîga". Konkursu izsludinâjis LVRTC savâ mâjas lapâ, nosakot pieteikðanâs termiòu pçc nedçïas. Nolikumu izòçmuði 12 pretendenti, taèu piedâvâjumu îsajâ pieteikðanâs laikâ paspçjis iesniegt tikai viens, kas arî atzîts par uzvarçtâju, - "BDO Zelmenis & Liberte".
"Lattelecom" un LVRTC paraksta lîgumu par ciparu TV.
Ir parakstîts lîgums starp SIA "Lattelecom" un VAS Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs (LVRTC) par tâ infrastruktûras izmantoðanu TV programmu zemes apraides ciparu formâtâ nodroðinâðanu Latvijas teritorijâ, informçja "Lattelecom" Komunikâciju daïas projektu vadîtâjs Deniss Kolosovs.
LVRTC un raidorganizacijas vienojas par apraides tarifiem
LVRTC un raidorganizacijas vienojas par apraides tarifiem.
LVRTC Sigulda 05.09.2017
LVRTC Sigulda 05.09.2017

LVRTC Sigulda 05.09.2017
LVRTC Sigulda 05.09.2017

LVRTC Sigulda 05.09.2017
LVRTC Sigulda 05.09.2017

LVRTC Sigulda 05.09.2017
LVRTC Sigulda 05.09.2017

Valmiera/LVRTC Valmieras RTS, Rīgas iela 95
Valmiera/LVRTC Valmieras RTS, Rīgas iela 95
LVRTC Valmieras RTS
Valmiera/LVRTC Valmieras RTS, Rīgas iela 95
Valmiera/LVRTC Valmieras RTS, Rīgas iela 95
LVRTC Valmieras RTS
LVRTC Viļāni
LVRTC Viļāni
LVRTC RRL stacija Viļānos.
Māļu RRL
Māļu RRL
Māļu LVRTC neapkalpojamā radioreleju stacija.
Siguldas RRL
Siguldas RRL
Siguldas LVRTC neapkalpojam? radioreleju stacija. Izmantojas LVRTC un citu komp?niju aparat?rai.
Tukuma RRL
Tukuma RRL
LVRTC Tukuma neapkalpojamā radioreleju līniju stacija.
Sabiles RRL
Sabiles RRL
LVRTC Sabiles radioreleju līniju stacija. Blakus ēkas augšdaļa ir bijis vecais sakaru tornis.
Āboliņu RRL
Āboliņu RRL
LVRTC neapkalpojamā radioreleju stacija Āboliņos.
Cesvaines RTS
Cesvaines RTS
Cesvaines LVRTC radio un televīzijas stacija. Izmantojas arī retranslācijai un citu kompāniju aparatūrai. Teritorijā atrodas arī bijušais vidējo viļņu antenu masts.
Cesvaines vidējo viļņu masts
Cesvaines vidējo viļņu masts
LVRTC Cesvaines vidējo viļņu masts. Šobrīd neizmantots.
Liepājas LVRTC
Liepājas LVRTC
Liepājas LVRTC
Liepājas LVRTC
Liepājas LVRTC
Liepājas LVRTC
Liepājas LVRTC
Liepājas LVRTC
Liepājas LVRTC
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
...
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
...
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
Jaudas bloks.
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
jaudas bloks.
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
Jaudas bloks.
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
Jaudas bloks.
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
Jaudas bloks
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
Modulators
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
Modulators
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
Modulators
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
Modulators
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
Stereo koders
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
Stereo koders
Lvrtc ražojums
Lvrtc ražojums
Ražots Latvijā :)
LVRTC tornis Alūksnē
LVRTC tornis Alūksnē
LVRTC tornis Alūksnē.
LVRTC tornis Alūksnē
LVRTC tornis Alūksnē
LVRTC tornis Alūksnē!
LVRTC Valmiera
LVRTC Valmiera

LVRTC Valmiera
LVRTC Valmiera

LVRTC Valmiera
LVRTC Valmiera

LVRTC Valmiera
LVRTC Valmiera

LVRTC Valmiera
LVRTC Valmiera

LVRTC Valmiera
LVRTC Valmiera

LVRTC Valmiera
LVRTC Valmiera

LVRTC Valmiera
LVRTC Valmiera

LVRTC Valmiera
LVRTC Valmiera

Ulbrokas LVRTC
Ulbrokas LVRTC
?svi??u raido?? antene, kuru ik pa laikam RNI radio k? zin?ms izmanto!!!
Ulbrokas LVRTC
Ulbrokas LVRTC
Izskatās pēc senākiem relejiem!!
Jaunākie komentāri
· Star FM visā pilsētā...
· Pateicoties torņa at...
· Šī ir otra (pirmā vi...
· Teikšu godīgi, no vi...
· Paldies! 73!
· 410-430Mhz
· Dipoli galotnē ir di...
· Paldies par attēlu! ...
· Paldies, Vladimir! V...
· Par 5G testiem Ameri...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.