August 11 2020 04:16:37
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - SWH
All Tags
Noteikti uzvarētāji konkursos par vietējā satura raidījumu veidošanu 2020.gadā
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) noteikusi uzvarētājus konkursos par vietējā satura raidījumu veidošanu radio un televīzijās.
Noslēdzies konkurss par radio apraides tiesībām Saldū
Noslēdzies Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) izsludinātais konkurss par apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 107,9 MHz frekvencē.
Saņemti divi pieteikumi konkursā par radio programmas veidošanu vai apraides aptveršanas zonas palielināšanu Saldū 107,9 MHz frekvencē
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 30.septembra sēdē atvēra divus pieteikumus, kas iesniegti konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Saldū 107,9MHz frekvencē”. Pieteikumus iesniegušas AS “Radio SWH” un SIA “QBS”.
Konkursā uz diasporas tematikas raidījumu veidošanu 2019.gadam – 3 uzvarētāji
Uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) izsludināto konkursu "Televīzijas un radio raidījumu veidošana par diasporas tematiku 2019.gadā" bija pieteikušies pieci pretendenti, no kuriem trīs tika novērtēti kā atbilstošākie konkursa mērķim.
Valdība neatļauj Meroni nopirkt 'Radio SWH'.
Aizgājusī Māra Kučinska (ZZS) valdība nav piekritusi "Radio SWH" pārdošanas darījumam. Radio gribējis pirkt ar Šveices advokātu Rūdolfu Meroni saistīts uzņēmums, taču nacionālās drošības interesēs darījums apturēts, svētdien ziņoja LTV raidījums "de facto".
Informācija par NEPLP sēdi 29.oktobrī
Izsniedz apraides atļaujas NEPLP sēdē pieņēma lēmumu izsniegt pārrobežu apraides atļaujas elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „MSC Media“ izklaidējošu televīzijas programmu “UKRAINE 1“, ”UKRAINE 2“, “NLO TV 1” un “NLO TV 2” raidīšanai. Minētās programmas gan pagaidām nebūs pieejamas skatītājiem Latvijā.
Šipkēvics: 'Radio SWH' akcionāre saņēmusi mājienus, ka radio jāpārdod 'Russia Today'
"Radio SWH" vairākuma akcionāre Tatjana Tolstaja, kura savas radio kapitāldaļas dziras pārdot Austrijā reģistrētajai firmai "Baltic News Network GmbH" piederošajam uzņēmumam SIA "Media Support", iepriekš saņēmusi mājienus, ka "Radio SWH" akcijas jāpārdod Krievijas mediju tīklam "Russia Today", raidījumam "Nekā Personīga" pastāstījis "Radio SWH" līdzīpašnieks Jānis Šipkēvics.
"Radio SWH" jauns īpašnieks - ar Ventspils uzņēmumiem saistītais "Media Support".
Par jauno "Radio SWH" īpašnieku, visticamāk, kļuvis SIA "Media Support", kura vienīgais valdes loceklis ir Aivars Gobiņš, kas ieņem amatus vēl 25, pārsvarā Ventspils, uzņēmumos, kas saistīti ar Šveices advokātu Rudolfu Meroni, otrdien vēsta "Latvijas Avīze".
Vai "Radio "SWH" tiks notirgots kādam skandalozā Meroni uzņēmumam?
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu tirgus dalībnieki jau vairākas nedēļas runā, ka finiša taisnē nonācis Radio SWH pārdošanas process, turklāt ticamākais šīs raidstacijas pircējs būs kāds ar Šveices advokātu Rudolfu Meroni saistīts ārvalstu uzņēmums.
Radio SWH Rock uzvar konkursā par apraides zonas palielināšanu Gulbenē FM 98,6 MHz.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar 2018.gada 30.augusta lēmumu Nr.135 par uzvarētāju konkursā “Apraides tiesību piešķiršana radio apraides aptveršanas zonas palielināšanai Gulbenē 98,6 MHz frekvencē” atzina AS “Radio SWH” ar radio programmu “Radio SWH Rock”.
Informācija par NEPLP 2018.gada 23.augusta sēdi
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23.augusta sēdē izskatīja un pieņēma lēmumus ar nozari saistītos jautājumos.
Informācija par NEPLP 26.jūlija sēdi
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 26. jūlija sēdē debatēja un pieņēma lēmumus saistībā ar vairākiem nozares jautājumiem.
Informācija par NEPLP 2018.gada 14.jūnija sēdi.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14.jūnijā sēdē lēma par izsludināto konkursu rezultātiem, kā arī apsprieda citus jautājumus, kas saistīti ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozari.
Informācija par NEPLP sēdi 14. septembrī
Izskatīts LR revīzijas ziņojums Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14. septembra sēdē apstiprināja VSIA "Latvijas Radio" (LR) revīzijas komisijas ziņojumu par darbību pirmajā pusgadā.
Informācija par NEPLP 27. aprīļa sēdi
Piešķir īstermiņa mazjaudas radio frekvenci Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 27. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu atļaut izmantot īstermiņa mazjaudas frekvenci elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS "Radio SWH" laika posmā no 2017. gada 13.-17. jūlijam ar mērķi veidot lokālu radio programmu "Positivus" festivāla apmeklētājiem.
Radio SWH Rock iegūst radio frekvences Valmierā un Bauskā
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 13. aprīļa sēdē atzina Radio SWH Rock (AS "SWH Radio") par uzvarētāju konkursos par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Bauskā 98,8 MHz frekvencē un Valmierā 98,8 MHz frekvencē.
Informācija par NEPLP sēdi 26. janvārī
Apstiprina LTV darbības stratēģiju līdz 2019. gadam un sabiedrisko pasūtījumu 2017. gadam Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 26. janvāra sēdē apstiprināja VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2019. gadam. LTV vispārējais stratēģiskais mērķis ir kļūt par pieprasītāko mediju (TV un web) nozarē, par līderi sasniegtās auditorijas ziņā un kvalitātes paraugu raidījumu satura jomā. LTV vīzija ir, ka šis ir atbildīgs, neatkarīgs un izcils uzņēmums, kurš iedvesmo, informē, izglīto un izklaidē sabiedrību.
Rubenis: Klausītāji izvēlas radiostacijas, kurās ir saturs
Šogad Latvijas radio sektorā nav paredzama jaunu tirgus dalībnieku ienākšana, prognozēja Latvijas Raidorganizāciju asociācijas valdes loceklis, "Radio SWH" valdes loceklis Filips Rubenis.
Fredis pçc 20 darba gadiem pamet 'Radio SWH' rîta programmu.
Piektdien, 30. decembrî, daudzus "Radio SWH" klausîtâjus pârsteidza vçsts, ka pçc gandrîz èetru gadu darbîbas pârtrauks rîta programmas "Rîta svîta" translçðanu. Izrâdâs, tâs nav vienîgâs izmaiòas, ko jaunajâ gadâ piedzîvos radiostacija.
Uìis Polis: SWH grupas 'neredzçtais auditorijas pieaugums' ir TNS kïûdu radîts mîts.
Tâds pats mîts, kâ ne tik sen ASV medijus "spridzinoðie" aptauju dati par to, ka Klintones pârsvars pâr Trampu sasniedzis pat 12 procenta punktus. Kâ cilvçks, kurð ir studçjis statistiku un kura profesionâlâ ikdiena ir cieði ar to saistîta, es atïaujos apgalvot, ka Kantar TNS dati par SWH+ ir negods visai mediju pçtîjumu nozarei un degradç statistiku kâ zinâtni. Turklât ðie dati ir pretrunâ radio biznesâ valdoðajiem principiem un vçl vairâk grauj jau tâ daþâdu valstiska lîmeòa nejçdzîbu plosîto radio nozari.
Rîgas mikriòos pasaþieri spiesti dzirdçt ðoferu muzikâlo gaumi. Haosu likvidçs - visiem bûs jâklausâs radio SWH.
Rîdzinieki un pilsçtas viesi, kuri izmanto ¥Rîgas mikroautobusu satiksmes¡ mikroautobusus, nokïûst kakofonijas haosâ; viòiem piespiedu kârtâ jâklausâs radio, kuru ir uzgriezis ðoferis. Pasaþierim atliek vien minçt, kâdâ busiòâ viòð nokïûs; vai bûs jâklausâs Latvijas Radio 2 ðlâgeri vai varbût Krievu hîtu radio ¥popsa¡.
«Radio SWH» apgrozîjums ðâ gada pirmajâ pusgadâ pieaudzis par 10%.
Radiostaciju îpaðnieces AS «Radio SWH» apgrozîjums ðâ gada pirmajâ pusgadâ ir pieaudzis par 10%, salîdzinot ar attiecîgo periodu pçrn, pastâstîja «Radio SWH» komercdirektors Filips Rubenis.
Informâcija par NEPLP sçdi 2. jûnijâ
Piemçro sodus par pârkâpumiem radio un TV programmâs Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 2. jûnija sçdç pieòçma lçmumu izteikt aizrâdîjumu SIA "Mans Radio" par komerciâla rakstura paziòojumu izplatîðanu radio programmâ "Radio TEV" nenodalot komerciâla rakstura paziòojumus no ziòâm likumâ noteiktajâ kârtîbâ. Izskatot administratîvâ pârkâpuma lietu, NEPLP konstatçja, ka radio programmâ iekïauta informâcija par aktualitâtçm Kocçnu novadâ un noslçgumâ atskaòots paziòojums: «Kocçnu novada aktualitâtes sadarbîbâ ar Kocçnu novada domi.»
Informâcija par NEPLP sçdi 21. aprîlî
Izsludina konkursu uz LTV valdes locekïa amatu finanðu vadîbas jautâjumos Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 21. aprîïa sçdç izsludinâja konkursu uz VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) valdes locekïa amatu finanðu vadîbas jautâjumos un apstiprinâja konkursa nolikumu. Konkursa dalîbniekiem savi pieteikumi NEPLP jâiesniedz lîdz 9. maijam, to izvçrtçðanu lîdz 25. maijam veiks ðî amata kandidâtu nominâcijas komisija. Konkursantiem izvirzîtâs prasîbas fiksçtas konkursa nolikumâ.
Informâcija par NEPLP sçdi 16. martâ
Administratîvi soda LTV, LR, SWH un Voxell Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 16. marta sçdç par konstatçtajiem pârkâpumiem uzlika administratîvos sodus VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV), AS "Radio SWH", SIA "Voxell Baltic" un VSIA "Latvijas Radio" (LR).
Informâcija par NEPLP sçdi 22. februârî
Konkursâ par radio raidîjumu veidoðanu Latgalç krievu valodâ uzvar SWH+ un Ef-Ei Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 22. februâra sçdç apstiprinâja uzvarçtâjus konkursâ par radio raidîjumu veidoðanu krievu valodâ 2016.gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos. Par konkursa uzvarçtâjiem NEPLP atzina ´Radio SWH+ Latgale¡ un ´Ef-Ei¡ piedâvâjumus.
Informâcija par NEPLP sçdi 23.decembrî
Apstiprina grozîjumus apraides atïaujâs Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 23. decembra sçdç apstiprinâja grozîjumus vairâku elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu apraides atïaujâs.
Uìis Polis: Cik Saeimas deputâtu bûs gatavi dancot pçc 'Radio SWH' jauno îpaðnieku stabules?
a nu kâds vçl nezina - AS "Radio SWH" (tâlâk SWH) ir pârdota. Pçc publiski pieejamiem datiem SWH vienîgais akcionârs tagad ir "Cinamon Holding OÜ", kam juridiskâ adrese ir Igaunijâ. SWH Padomç tagad ir Krievijas pilsone Tatiana Tolstaya.
Informâcija par NEPLP sçdi 1. oktobrî
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 1. oktobra sçdç pieòçma lçmumu par apraides atïaujas izsniegðanu elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim AS "Radio SWH" programmas "Radio SWH Plus" raidîðanai Ventspilî 87,9 MHz frekvencç.
Îrijas 'Communicorp' pârdevis 'Radio SWH' akcijas Igaunijas uzòçmumam
Îrijas mediju uzòçmums "Communicorp" pârdevis tam piederoðâs Latvijas radiostaciju îpaðnieka "Radio SWH" akcijas Igaunijas kompânijai "Cinamon Holding", ziòo Îrijas sabiedriskâ raidorganizâcija RTE.
Noslçdzas konkurss par radio frekvenci Ventspilî
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 10. septembra sçdç izskatîja iesniegtos pieteikumus konkursâ par apraides tiesîbu pieðíirðanu komerciâlâ elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai Ventspilî 87,9 MHz frekvencç. Konkursâ, kas paredz programmas veidoðanu krievu valodâ, par labâko NEPLP atzina AS "Radio SWH" piedâvâjumu (programma radio SWH+).
Informâcija par NEPLP sçdi 22. maijâ
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 22. maija sçdç, konkursâ par apraides tiesîbu pieðíirðanu komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjas radio programmas veidoðanai Ventspilî 93,7 MHz frekvencç, par uzvarçtâju atzina AS ´Radio SWH¡ (programma ´Radio SWH Gold¡). Konkursu par apraides tiesîbu pieðíirðanu vietçjâs radio programmas veidoðanai latvieðu valodâ Ventspilî NEPLP izsludinâja 5. martâ.
'Super FM' ðefs aicina prezidentu neizsludinât krievu valodu ierobeþojoðo likumu; 'Radio SWH' prasa pretçjo.
Vairâkas radiostacijas pârvaldoðâ uzòçmuma "Super FM" valdes priekðsçdçtâjs Uìis Polis vçrsies ar vçstuli pie Valsts prezidenta Andra Bçrziòa, lûdzot neizsludinât grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (EPLL), kas nosaka, ka radiostacijâm, kurâm vismaz pusei no satura jâbût latvieðu valodâ, bûs jâraida valsts valodâ.
Kâpçc NEPLP izvçle nevar ðíist taisnîga?
Mçdz teikt, ka lielas lietas top no sîkumiem.Pavirði uzmetot aciziòai, ka Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) konkursâ par apraides tiesîbu pieðíirðanu komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai Jçkabpilî par uzvarçtâju noteikta AS ´Radio SWH¡ ar programmu ´Radio SWH Gold¡, tâ ðíiet gluþi ikdieniðía. Gauþâm reti ðâdu faktu pieminçjumu papildina stâstîjums par konkursa pârçjo dalîbnieku piedâvâjumu.
Ðodien, 7.jûlijâ, plkst. 7 sâcis skançt Radio SWH programmas paplaðinâjums - «Radio SWH Kurzeme»
Ðodien, 7.jûlijâ, plkst. 7 sâcis skançt Radio SWH programmas paplaðinâjums - «Radio SWH Kurzeme». Tas bûs dzirdams Ventspilî frekvencç FM 105.4 (MHz), Liepâjâ frekvencç FM 105.1 (MHz), Dundagâ frekvencç FM 89.3 (MHz), Saldû frekvencç FM 94.7 (MHz), Kuldîgâ frekvencç FM 100.1 (MHz) un Talsos frekvencç FM 102.2 (MHz).
"SWH Grupa" tiesâ prasa radio "Boom FM" maksâtnespçju.
Ogres rajona tiesâ "SWH Grupa" iesniegusi radio "Boom FM" maksâtnespçjas pieteikumu, liecina informâcija Maksâtnespçjas administrâcijas mâjaslapâ.
Radio SWH. Starp spoþâm, bet krîtoðâm komçtâm
Radio SWH sagâdâjis jaunumus Latvijas komercradio tirgû. Tikko izveidots kanâls Radio SWH Gold, internetâ raidîs jaunieðu Spin FM. Saòemts NEPLP sods. 20 gadu jubilejas gads pagâjis, mainot formâtu un çtera personîbas. “Konkurenti ir nekaunîgi dzîvîgi, bet reklâmas cenu dempings man bija kâ dakðiòa mugurâ,” saka Radio SWH valdes priekðsçdçtâjs Jânis Ðipkçvics, ar kuru runâju par radio Îrijas îpaðnieku Comunicorp Group, apmaksâtu saturu, reklâmu, dîdþejiem…
Tiesa noraida AKKA/LAA prasîbu pret "Radio SWH"
Ceturtdien Rîgas Vidzemes priekðpilsçtas tiesa lçma par labu "Radio SWH" un noraidîja Autortiesîbu un komunicçðanas konsultâciju aìentûras / Latvijas Autoru apvienîbas (AKKA/LAA) pieteikumu aizliegt raidstacijai atskaòot mûziku, kamçr tâ nav piekritusi biedrîbas noteiktiem autoratlîdzîbas apmaksas noteikumiem.
"Radio SWH" ðefs: AKKA/LAA grib iznîcinât radio staciju
AS "Radio SWH" pauþ saðutumu par Autortiesîbu un komunicçðanas konsultâciju aìentûras/Latvijas Autoru apvienîbas (AKKA/LAA) rîcîbu, pieprasot vienoties par diskriminçjoðu licences lîgumu par mûzikas izmantoðanu radio "Spin FM".
Radio SWH iegâdâjas Spin FM franðîzi, lai izveidotu radiostaciju jaunieðiem
AS Radio SWH veidos jaunu radiostaciju jaunieðu auditorijai Spin FM 90.0 MHz, atzîst uzòçmuma valdes priekðsçdçtâjs Jânis Ðipkçvics, norâdot, ka Radio SWH iegâdâjies Spin FM franðîzi, kas kopð 2002.gada esot jau zinâma radiostacija Îrijâ, Bulgârijâ, Èehijâ, Igaunijâ, Somijâ un citur.
No "SWH" aizgâjuðo darbinieku veidoto mediju sauks "Radio 101".
No radio "SWH" aizgâjuðo darbinieku veidoto mediju, kas lîdz ðim bija pazîstams kâ "Revolûcija", sauks "Radio 101", portâlu "Delfi" informç radiostacijas veidotâji.
Vçrienîgas izmaiòas Radio SWH programmâ.
Aprîïa vidû AS Radio SWH vadîba nâca klajâ ar oficiâlu paziòojumu par Intara Busuïa pievienoðanos Radio SWH çtera personîbu plejâdei. Intars Busulis no 5. maija bûs dzirdams darbadienâs laikâ no 16 – 19, nomainot lîdzðinçjo Braucamâ laika moderatoru Egonu Reiteru. Ðodien kïuvis zinâms arî par to, ka darbadienâs laikâ no 12 – 16 Radio SWH programmu vadîs dziedâtâjs Normunds Rutulis. Viòð çterâ aizstâs Tomu Grçviòu un Arti Volfu.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM