May 27 2020 09:26:08
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - VK
All Tags
Kaimiņš: Saeima varētu pa vienam atlaist NEPLP locekļus.
Jautājums par Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) reputāciju ir izsmelts, un notikumu kopums šobrīd ir tāds, ka Saeima varētu pa vienam atlaist padomes locekļus, teica Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš (KPV LV).
NEPLP nelietderīgi izmanto valsts piešķirto finansējumu, konstatē VK
Valsts kontrole (VK) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) pārmet nelietderīgu un neefektīvu valsts budžeta piešķirtā finansējuma plānošanu un izlietošanu, liecina VK revīzijas ziņojums par NEPLP 2017.gada pārskatu.
Radio darbinieku "atklātā vēstule": VK saņēmusi NEPLP lūgumu izvērtēt LR darbības atbilstību
Valsts kontrole (VK) ir saņēmusi Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājas Daces Ķezberes vēstuli ar lūgumu VK izvērtēt Latvijas Radio (LR) darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, taču atsevišķu pārbaudi tieši par šo faktu veikt negrasās.
Vērtē iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu no bijušo NEPLP locekļu puses
Valsts policija (VP) pēc Valsts kontroles (VK) sniegtās informācijas septembrī sākusi kriminālprocesu, lai izvērtētu iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu no bijušo Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) amatpersonu puses, apliecināja VP preses pārstāve Elīna Sprudzāne.
NEPLP: VK revîzijas ziòojumâ iekïauta neprecîzi interpretçta informâcija.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) nepiekrît vairâkiem Valsts kontroles (VK) 2016. gada 29. aprîïa revîzijas ziòojumâ par NEPLP 2015. gada pârskatu ietvertajiem secinâjumiem, jo tie rada maldîgu priekðstatu par NEPLP darbîbu. NEPLP savus argumentus par revîzijas ziòojumâ iekïautajiem secinâjumiem ir detalizçti skaidrojusi vçstulç VK, kâ arî tiekoties ar VK darbiniekiem.
Jautâjumi un atbildes par Valsts kontroles revîzijas ziòojumâ ietverto informâciju.
VK revîzijas ziòojumâ apgalvots, ka NEPLP nepietiekami kontrolç sabiedriskos medijus, to finanses. Vai tâ ir? Valsts kontroles (VK) 2016. gada 29. aprîïa revîzijas ziòojumâ par NEPLP 2015. gada pârskatu ietvertie secinâjumi rada maldîgu priekðstatu par NEPLP darbîbu. NEPLP nepiekrît virknei secinâjumu, kas iekïauti revîzijas ziòojumâ un vçstulç VK ir detalizçti skaidrojusi savu nostâju.
Valsts kontrole: NEPLP ir absolûts vadîbas trûkums.
Nacionâlajâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç (NEPLP) ir absolûts vadîbas trûkums, intervijâ laikrakstam «Diena» pauþ valsts kontroliere Elita Krûmiòa.
Haoss elektronisko mediju uzraudzîbâ
Revîzijas ziòojumâ gandrîz katra no sadaïâm sâkas ar to, ka mçs jau vairâkus gadus pçc kârtas sniedzam ieteikumus veikt uzlabojumus, - tâ situâciju Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç (NEPLP) intervijâ Românam Meïòikam raksturo valsts kontroliere Elita Krûmiòa.
VK iebilst, bet NEPLP un sabiedriskajiem medijiem dârgi seminâri pie jûras.
Lai arî Valsts kontrole (VK) ir izteikusi pârmetumus par nelietderîgiem tçriòiem dârgos izbraukuma seminâros, Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) turpina ðâdu praksi, sarîkojot divus izbraukuma pasâkumus par sabiedrisko mediju darbu, raksta laikraksts «Diena».
Mediju uzraugu dârgie paradumi: Çd, vizinâs un nekontrolç.
Simt èetrdesmit tûkstoði eiro iztçrçti neekonomiski, bet 4700 eiro izðíçrdçti - ðâds ir Valsts kontroles (VK) secinâjums par Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) pçrnâ gada budþeta tçriòiem. Turklât, iespçjams, iestâde pieïâvusi vçl 123 tûkstoðu eiro nesaimniecisku izlietoðanu no VSIA Latvijas Televîzija (LTV) puses, ceturtdien raksta Diena.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM