April 22 2019 21:27:43
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP izsludina konkursu par novadu TV ziòu siþetu veidoðanu.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðâ gada 27. novembra sçdç izsludinâja konkursu par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2015.gadâ. Konkursa mçríis ir pasûtît novadu TV ziòu siþetus sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai Latvijas Televîzijas raidîjumâ "Dienas ziòas" un citos ziòu, informatîvi-dokumentâlajos un kultûras raidîjumos.

Konkursa finansçjums ir 244 259 eiro. Novadu TV ziòu siþeti tiek veidoti par notikumiem Kurzemç, Zemgalç, Vidzemç un Latgalç. Katrâ no èetriem apgabaliem konkursa ietvaros ir paredzçti 61 064 eiro.

Piedâvâjumi pretendentiem ir jâiesniedz lîdz 12.decembra plkst. 16:00. Pretendentu pieteikumi tiks vçrtçti, òemot vçrâ ðâdus kritçrijus:

 • Novadu TV ziòu saturiskais piedâvâjums;
 • Novadu TV ziòu vizuâlais piedâvâjums;
 • Novadu TV ziòu tehnoloìiskais nodroðinâjums;
 • Plânotais finansçjuma izlietojuma plâns.

 • Konkursa nolikums bûs pieejams NEPLP mâjas lapâ www.neplp.lv

  Izsludina konkursu par radio programmas veidoðanu Talsos

  NEPLP nolçma izsludinât konkursu apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjâs radio programmas veidoðanai Talsos 87,5 MHz frekvencç.

  Konkursa dalîbniekiem jâspçj nodroðinât raidlaika apjomu 24 stundas diennaktî, programmai jâskan 100% latvieðu valodâ, Latvijâ veidotiem raidîjumiem jâaizòem vismaz 90% no nedçïas raidlaika.

  AVOTS: www.neplp.lv
  Ziņas birkas:
  Tags: NEPLP LTV Konkursi Talsi 
  Komentāri
  Nav neviena komentāra.
  Pievienot komentāru
  Please Login to Post a Comment.
  Vērtējums
  Rating is available to Members only.

  Please login or register to vote.

  No Ratings have been Posted.
  Jaunākie komentāri
  · Kolosāla ekspozīcija...
  · Jā, kā interesanti p...
  · Interesants variants...
  · Neiet tiem draugiem....
  · Nedaudz ārpus tēmas....
  · Jā, nav pat tādu uzt...
  · [i]Latvija ir 2. vie...
  · Nu arī LV konferencē...
  · Atkal kādam ir aiztu...
  · Nēesi vēl izslimojis...
  Meklētājs
  Ko meklēsi:
  Lietotāji Onlainā
  · Guests Online: 2

  · Members Online: 0

  · Total Members: 302
  · Newest Member: Masuks
  Ielogoties
  Lietotājs

  Parole
  Neesi vel lietotājs?
  Spied šeit lai reģistrētos.

  Aizmirsi paroli?
  Pieprasi jaunu šeit.
  Jaunākie Foto Komentāri
  Domaju ,varbut interne...
  Paldies ,par atbildi :...
  Ā tas tā ja nezini kas...
  RDS signāls jaucas MPX...
  ir šitāds RDS http...
  Jaunākās Bildes

  30w fm transmitter+RDS

  2.4Ghz antena.

  2.4Ghz antena

  XO FM Limbaži 2018

  HF Antenu masti Saar...

  Radio lokācija, radi...

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.
  Statistika
  IP
  IP'
  
  Links uz mūsu baneri
  HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.