December 10 2018 17:30:57
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 18.decembrî.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) apstiprinâja konkursa par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2015.gadâ rezultâtus. Konkursâ uzvarçjuði ðâdi elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi:

SIA ´Valmieras TV¡ (TV siþeti par notikumiem Vidzemç);
SIA ´Latgales Reìionâlâ televîzija¡ (TV siþeti par notikumiem Latgalç);
SIA ´Skrundas TV¡ (TV siþeti par notikumiem Kurzemç);
SIA ´Televîzijas studija ´TV Spektrs¡¡ (TV siþeti par notikumiem Zemgalç).

Konkursu par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu NEPLP izsludinâja ðâ gada 27. novembrî. Konkursa mçríis ir pasûtît novadu TV ziòu siþetus sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai Latvijas Televîzijas raidîjumâ ¥Dienas ziòas´ un citos ziòu, informatîvi-dokumentâlajos un kultûras raidîjumos. Konkursa finansçjums ir 244 259 eiro.

Izmaiòas retranlsâcijas un apraides atïaujâs

NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem SIA ´LIVAS KTV¡ un SIA ´OSTKOM¡ izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs. ´LIVAS KTV¡ retranslçjamo programmu saraksts ir papildinâts ar programmâm ´OE¡, ´1+1 International¡, ´Chasse et Peche¡ un ´Trace Urban¡. ´OSTKOM¡ retranslçjamo programmu saraksts ir papildinâts ar programmu ´Setanta Sports Eurasia¡.

NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa SIA ´QBS¡ (programma ´Retro FM¡) apraides atïaujâ programmas ´Radio NRJ (Energy)¡ raidîðanai. Tâpat NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa SIA ´Aquarelle¡ (programma ´Rîga Radio 94,5¡) apraides atïaujâ programmas ´Retro FM¡ raidîðanai.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi komerctelevîzijâm

NEPLP apstiprinâja komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem (televîzijâm Re:TV un Rîga TV24)nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada novembrî.

NEPLP apstiprinâja programmas Re:TV (SIA ¥Vidzemes televîzija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada novembri pilnâ apjomâ. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kopumâ tiks kompensçti 32 397 eiro apmçrâ;
NEPLP apstiprinâja programmas Rîga TV24 (AS ¥TV Latvija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada novembri (izmaksas par dokumentâlâs filmas ¥Bruno Vasiïevskis´ izveidi). Realizçtie darbi kopumâ tiks kompensçti 9883 eiro apmçrâ;
OTV (SIA ¥Ogres televîzija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada novembri NEPLP apstiprinâja ðâ gada 11.decembra sçdç.

Administratîvi soda LTV

NEPLP pieòçma lçmumu sodît VISA ´Latvijas Televîzija¡ (LTV) par aizliegtu komerciâlu paziòojumu (netieðas azartspçïu reklâmas) izplatîðanu 2014.gada jûnijâ FIFA Pasaules kausa futbolâ reklâmas blokos un uzlika administratîvo naudas sodu 12 500 eiro. Pârbaudot programmas LTV7 ierakstus, NEPLP konstatçja, ka programmâ tika izplatîta ´OlyBet¡ sporta bâra reklâma visa èempionâta laikâ. Lai gan ´OlyBet¡ sporta bâra (´OlyBet Sports Bar¡) darbîba nav tieði saistîta ar azartspçïu darbîbu, reklâmâ tiek veicinâta preèu zîmes ´OlyBet¡ atpazîstamîba un ðî preèu zîme ir saistîta ar azartspçïu biznesu un tâdâ veidâ tiek pârkâpts Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ noteiktais netieðas azartspçïu popularizçðanas aizliegums.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.