July 10 2020 02:16:58
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Turpinâs Irbenes kompleksa radioteleskopa renovâcija.
HAM SAT EME2014. gada decembrî aktîvi norisinâjâs un ðobrîd turpinâs Ventspils Augstskolas «Ventspils Starptautiskâ radioastronomijas centra» Irbenes kompleksa radioteleskopa RT-32 renovâcijas darbi. Pateicoties valdîbas atbalstam un finansçjumam ir bijis iespçjams bûtiski papildinât renovâcijas darbu programmas apjomu, informçja Ventspils Augstskolas IKSA-centra koordinatore Jana Berka.

Ar valdîbas 3.decembra lçmumu atbalstîtais Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas finansçjuma pieðíîrums deva iespçju veikt intensîvus remontdarbus un ar renovâciju saistîtus darbus unikâlajâ RT-32 antenâ. Decembrî tika noòemtas galvenâ spoguïa 944 alumînija plâksnes apstrâdei, tika demontçts sekundârais spogulis ar tâ balsta struktûru, kam tagad izveidots jauns regulçðanas mehânisms, renovçti metâla balsta reþìa 2 segmenti, labojot korodçjuðos reþìa elementus un ievietojot jaunus stieòus.

Darbu veikðanai tika uzbûvçts speciâls pârklâjoðs tents, kas deva iespçju nodroðinât atbilstoðus apstâkïus metinâðanas darbu veikðanai ziemas apstâkïos, kâ arî tika renovçtas vairâkas telpas, kurâs izvieta teleskopa uztveroðâ aparatûra.

Turpmâkajos mçneðos paredzçts turpinât metâla reþìa renovâcijas darbus, tâ, lai ðî gada vasarâ nodroðinâtu renovçtâ antenas ðíîvja uzcelðanu atpakaï, kas nodroðinâtu zinâtnisko pçtîjumu kosmosa jomâ atsâkðanu jaunâ kvalitâtç.

Avots: www.tvnet.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM