December 13 2018 13:47:39
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP pateicas Jânim Siksnim par ieguldîjumu Latvijas Radio attîstîbâ.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) izsaka pateicîbu Jânim Siksnim par viòa ieguldîjumu Latvijas Radio (LR) attîstîbâ. Trîs gadu laikâ LR J.Sikðòa vadîbâ ir nostiprinâjis savas pozîcijas daþâdâs auditorijâs kâ neatkarîgs un kvalitatîvs sabiedriskais medijs. J.Siksnis ir aktîvi piedalîjies vairâku nozîmîgu projektu virzîbâ, piemçram, sabiedriskâ medija interneta platformas Lsm.lv tapðanâ, multimediâlas programmas jaunieðu auditorijai LR5 izveidç un citos. Pçdçjâ pusgada laikâ ir uzsâktas arî LR organizatoriskâs uzbûves pârmaiòas.

Tikðanâs laikâ ar J.Siksni vçlreiz apsprieda LR jaunâs valdes konkursa norisi. Abas puses sarunâ, kurâ piedalîjâs arî Latvijas Televîzijas valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte, apliecinâja, ka konkursa laikâ nekâda politiska ietekme nav novçrota un izjusta, tâpat kâ J.Sikðòa kâ LR valdes locekïa darbîbâ kopumâ. Visi NEPL padomes locekïi apstiprinâja, ka balsojumâ par jauno LR valdi ir vadîjuðies tikai no profesionâliem kritçrijiem, ieskaitot izaicinâjumus LR kâ liela mediju uzòçmuma pârvaldîbâ.

¥Esam jau iepriekð vairâkkârt uzsvçruði un atkârtojam – LR valdes konkurss primâri nav iepriekðçjâ LR vadîtâja darba vçrtçjums. LR valdes priekðsçdçtâja darba attiecîbu termiòð ir noslçdzies, bija objektîva vajadzîba paplaðinât LR valdi, nodalot vairâkas atbildîbas jomas. Tâpçc tika organizçts atklâts konkurss, visus spçcîgâkos kandidâtus vçrtçja gan padome, gan personâla atlases profesionâïi, par konkursa norisi NEPLP regulâri informçja sabiedrîbu un LR darbiniekus,´ uzsver NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Sarunas laikâ ar J.Siksni NEPLP atkârtoti apliecinâja, ka vçlçtos redzçt viòu kâ vadoðu LR darbinieku satura veidoðanas jomâ.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.