April 22 2019 23:35:17
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP izsludina divus konkursus par TV un radio raidîjumu veidoðanu Latgales plaðsaziòas lîdzekïos.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) izsludinâjusi divus konkursus par raidîjumu veidoðanu 2015. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida televîzijas un radio programmas. Abu konkursu mçríis ir sabiedrîbas saliedçðanas, nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu îstenoðana, lai panâktu Latvijas identitâtes un piederîbas sajûtas stiprinâðanu caur reìionâlâs un vietçjâs identitâtes apzinâðanos un veicinâðanu, ðajâ procesâ iesaistot Latgales reìiona pârstâvjus kâ mediju satura veidotâjus un izplatîtâjus.

Abos konkursos pretendentiem savi pieteikumi jâiesniedz a lîdz 2015. gada 6. februârim, bet lçmumu NEPLP pieòems lîdz 19. februârim.

Saskaòâ ar konkursa nolikumu par TV programmu veidoðanu tâ finansçjums ir 35 571 eiro; tâda pati summa pieðíirta konkursam par radio programmu veidoðanu (konkurss tiek finansçts no NEPLP pieðíirtajiem lîdzekïiem sabiedrîbas saliedçðanas nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu îstenoðanai 2015. gadâ sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros). Sabiedriskais pasûtîjums paredzçts reìionâlajiem un vietçjiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem un producentu grupâm Latgales reìionâ.

Saskaòâ ar konkursa nolikumu par TV programmu veidoðanu konkursa priekðmets ir sabiedriski politisku televîzijas raidîjumu (latviski/latgaliski) veidoðana Latgales reìionâ 2015. gadâ sabiedrîbas saliedçðanas, nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu îstenoðanas ietvaros.

Konkursâ ir aicinâti piedalîties:

- reìionâlâs un vietçjâs televîzijas, kas atrodas (juridiskâ adrese) Latgales plânoðanas reìionâ, kâ arî Latgales kultûrvçsturiskajâ teritorijâ un kas atbilst Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) 71. panta otrâs daïas noteikumiem attiecîbâ uz elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kam var tikt nodota daïa sabiedriskâ pasûtîjuma;

- producenti vai producentu grupas, kas noslçguðas vienoðanos par raidlaiku reìionâlajâs un vietçjâs televîzijâs, kas atrodas (juridiskâ adrese) Latgales plânoðanas reìionâ, kâ arî Latgales kultûrvçsturiskajâ teritorijâ un kas atbilst EPLL 71. panta otrâs daïas noteikumiem attiecîbâ uz elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kam var tikt nodota daïa sabiedriskâ pasûtîjuma.

Saskaòâ ar konkursa nolikumu par radio programmu veidoðanu, konkursa priekðmets ir sabiedriski politisku radio raidîjumu (latviski/latgaliski) veidoðana Latgales reìionâ 2015. gadâ sabiedrîbas saliedçðanas, nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu îstenoðanas ietvaros.

Konkursâ aicinâti piedalîties:

- reìionâlie un vietçjie radio, kas atrodas (juridiskâ adrese) Latgales plânoðanas reìionâ, kâ arî Latgales kultûrvçsturiskajâ teritorijâ un kas atbilst EPLL 71. panta otrâs daïas noteikumiem attiecîbâ uz elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kam var tikt nodota daïa sabiedriskâ pasûtîjuma;

- producenti vai producentu grupas, kas noslçguðas vienoðanos par raidlaiku reìionâlajos un vietçjos radio, kas atrodas (juridiskâ adrese) Latgales plânoðanas reìionâ, kâ arî Latgales kultûrvçsturiskajâ teritorijâ un kas atbilst EPLL 71. panta otrâs daïas noteikumiem attiecîbâ uz elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kam var tikt nodota daïa sabiedriskâ pasûtîjuma.

Abu konkursu nolikumi pieejami NEPLP mâjas lapâ: Link
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.