May 27 2020 08:39:01
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

SPRK izsolîs radiofrekvenèu spektra joslas lietoðanas tiesîbas.
ZiņasSabiedrisko pakalpojumu regulçðanas komisija (SPRK) izsludinâjusi publisko konsultâciju par plânoto izsoli radiofrekvenèu spektra joslas lietoðanas tiesîbu pieðíirðanai, aìentûru LETA informçja regulatorâ.

SPRK plâno organizçt izsoli par komercdarbîbai izmantojamâs radiofrekvenèu spektra joslas 3400 megahercu (MHz)-3800 MHz viena 14 MHz plata radiokanâla lietoðanas tiesîbu pieðíirðanu Latvijâ.

Lai uzzinâtu tirgus dalîbnieku viedokli par plânotâs izsoles organizçðanu, regulators izsludina publisko konsultâciju, aicinot komersantus izteikt savu viedokli lîdz ðî gada 1.martam. Konsultâciju mçríis ir uzzinât tirgus dalîbnieku viedokli par SPRK plânotâs izsoles organizçðanu un izsoles nosacîjumiem.

Regulators izsoli plâno organizçt, jo ir saòçmis elektronisko sakaru komersanta pieprasîjumu komercdarbîbai izmantojamâs radiofrekvenèu spektra joslas 3400 MHz-3800 MHz viena 14 MHz plata radiokanâla lietoðanas tiesîbu pieðíirðanai Latvijâ. Prognozçjamais izsoles norises laiks ir 2015.gada maijs.

Lîdzîga izsole notika 2010.gada 22.martâ. Izsolç tika izsolîtas radiofrekvenèu spektra joslas 3600 MHz-3800 MHz viena 14 MHz plata radiokanâla lietoðanas tiesîbas Latvijas teritorijâ, izòemot Rîgu.

Izsoles priekðmeta sâkumcena tiek piedâvâta 60 000 eiro, solis - 6000 eiro. Plânots, ka lietoðanas tiesîbas tiks pieðíirtas lîdz ilgâkajam termiòam, kâdâ jau ir pieðíirtas lietoðanas tiesîbas ðajâ radiofrekvenèu spektra diapazonâ, tas ir, lîdz 2025.gada 6.maijam.

Avots:http://financenet.tvnet.lv/
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM