August 03 2020 21:24:01
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 12.februârî
NEPLP ziņasApstiprina LTV valdes mçríus 2015.gadam

NEPLP apstiprinâja valsts SIA "Latvijas Televîzija" (LTV) valdes mçríus 2015.gadam, kas paredz saglabât LTV kanâlu kopçjo skatîðanâs laika daïu lielâku par 17%, saglabât LTV1 kanâlu skatîðanâs laika daïu 45-69 g.v. skatîtâju auditorijâ lielâku par 9%, lîdz 2015.gada beigâm palielinât LTV interneta platformu (LTV.lv+LSM.lv) sasniegto interneta auditoriju lîdz 24 000 unikâlajiem lietotâjiem mçnesî, nodroðinât finansçjuma pieaugumu attiecîbâ pret 2014. gadu, palielinot reklâmas ieòçmumus un sponsoru ieòçmumus, kâ arî palielinât LTV skatîtâju apmierinâtîbu ar satura kvalitâti un uzticçðanâs indeksu LTV saturam lîdz 70%.

LTV valdes (vadîbas) mçríi ietver virkni uzdevumu satura uzlaboðanai, aktivitâtes mârketinga un paðreklâmas jomâ, strukturâlas reformas, kâ arî uzdevumus tehnoloìiskajâ un finanðu jomâs.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi janvârî

NEPLP apstiprinâja programmas Rîga TV24 (AS "TV Latvija") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada janvârî. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi tiks kompensçti 21 687 eiro apmçrâ.

NEPLP apstiprinâja programmas OTV (SIA "Ogres televîzija") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada janvârî. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kopumâ tiks kompensçti 26 303 eiro apmçrâ.

Programmas Re:TV (SIA "Vidzemes televîzija") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpilde ðâ gada janvârî tiks izvçrtçta nâkamajâ NEPLP sçdç.

Apstiprina grozîjumus apraides un retranslâcijas atïaujâs

 • NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "DAUTKOM TV" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu sarakstu ar programmâm "NJU ART TV", "Egoist", "BOKS TV", "Komçdija", "1+1 International", "Perec International."
 • NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "NAMSAIMNIEKS" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu sarakstu ar programmâm "OE" un "Kidzone."
 • NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "MANS RADIO" izsniegtajâ apraides atïaujâ, nosakot, ka programmas "Radio TEV" raidîðanai Dundagâ izmantojama frekvence 95,0 MHz.

  AVOTS: www.neplpapdome.lv
 • Ziņas birkas:
  Komentāri
  Nav neviena komentāra.
  Pievienot komentāru
  Please Login to Post a Comment.
  Vērtējums
  Rating is available to Members only.

  Please login or register to vote.

  No Ratings have been Posted.
  Jaunākie komentāri
  · Daudzas radiostacija...
  · http://46.30.42.212/...
  · Ko tu ar to gribēji ...
  · Jē, Zanders saņems a...
  · Tas kurš iemaina brī...
  · Nav ne jausmas. Varē...
  · HF dipoliņš arī uzka...
  · Sen bij laiks to LNT...
  · Pateicos, Vladimir! 73!
  · Maksimālais starojum...
  Meklētājs
  Ko meklēsi:
  Lietotāji Onlainā
  · Guests Online: 5

  · Members Online: 0

  · Total Members: 304
  · Newest Member: hellvag
  Ielogoties
  Lietotājs

  Parole
  Neesi vel lietotājs?
  Spied šeit lai reģistrētos.

  Aizmirsi paroli?
  Pieprasi jaunu šeit.
  Jaunākie Foto Komentāri
  Nav ne jausmas. Varētu...
  HF dipoliņš arī uzkari...
  Pateicos, Vladimir! 73!
  Maksimālais starojums ...
  Sirsnīgs paldies! Varb...
  Jaunākās Bildes

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Eilat - Israel

  Eilat - Israel

  Eilat - Israel
  Statistika
  IP
  IP'
  
  Links uz mūsu baneri
  HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

  Free FM