January 21 2020 20:22:59
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 12.februârî
NEPLP ziņasApstiprina LTV valdes mçríus 2015.gadam

NEPLP apstiprinâja valsts SIA "Latvijas Televîzija" (LTV) valdes mçríus 2015.gadam, kas paredz saglabât LTV kanâlu kopçjo skatîðanâs laika daïu lielâku par 17%, saglabât LTV1 kanâlu skatîðanâs laika daïu 45-69 g.v. skatîtâju auditorijâ lielâku par 9%, lîdz 2015.gada beigâm palielinât LTV interneta platformu (LTV.lv+LSM.lv) sasniegto interneta auditoriju lîdz 24 000 unikâlajiem lietotâjiem mçnesî, nodroðinât finansçjuma pieaugumu attiecîbâ pret 2014. gadu, palielinot reklâmas ieòçmumus un sponsoru ieòçmumus, kâ arî palielinât LTV skatîtâju apmierinâtîbu ar satura kvalitâti un uzticçðanâs indeksu LTV saturam lîdz 70%.

LTV valdes (vadîbas) mçríi ietver virkni uzdevumu satura uzlaboðanai, aktivitâtes mârketinga un paðreklâmas jomâ, strukturâlas reformas, kâ arî uzdevumus tehnoloìiskajâ un finanðu jomâs.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi janvârî

NEPLP apstiprinâja programmas Rîga TV24 (AS "TV Latvija") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada janvârî. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi tiks kompensçti 21 687 eiro apmçrâ.

NEPLP apstiprinâja programmas OTV (SIA "Ogres televîzija") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada janvârî. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kopumâ tiks kompensçti 26 303 eiro apmçrâ.

Programmas Re:TV (SIA "Vidzemes televîzija") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpilde ðâ gada janvârî tiks izvçrtçta nâkamajâ NEPLP sçdç.

Apstiprina grozîjumus apraides un retranslâcijas atïaujâs

 • NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "DAUTKOM TV" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu sarakstu ar programmâm "NJU ART TV", "Egoist", "BOKS TV", "Komçdija", "1+1 International", "Perec International."
 • NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "NAMSAIMNIEKS" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu sarakstu ar programmâm "OE" un "Kidzone."
 • NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "MANS RADIO" izsniegtajâ apraides atïaujâ, nosakot, ka programmas "Radio TEV" raidîðanai Dundagâ izmantojama frekvence 95,0 MHz.

  AVOTS: www.neplp.lv
 • Ziņas birkas:
  Komentāri
  Nav neviena komentāra.
  Pievienot komentāru
  Please Login to Post a Comment.
  Vērtējums
  Rating is available to Members only.

  Please login or register to vote.

  No Ratings have been Posted.
  Jaunākie komentāri
  · Pateicos, Vladimir! 73!
  · Maksimālais starojum...
  · Sirsnīgs paldies! Va...
  · Roland, pēc maniem d...
  · Aa, 2012 gadaa. Te...
  · [quote]Man te ar paz...
  · Izrāvums no LSM: --...
  · Man te ar paziņu bij...
  · AMB (MTG) nolaida LN...
  · Ghe ghe. bet ja nopi...
  Meklētājs
  Ko meklēsi:
  Lietotāji Onlainā
  · Guests Online: 1

  · Members Online: 0

  · Total Members: 304
  · Newest Member: hellvag
  Ielogoties
  Lietotājs

  Parole
  Neesi vel lietotājs?
  Spied šeit lai reģistrētos.

  Aizmirsi paroli?
  Pieprasi jaunu šeit.
  Jaunākie Foto Komentāri
  Pateicos, Vladimir! 73!
  Maksimālais starojums ...
  Sirsnīgs paldies! Varb...
  Roland, pēc maniem dat...
  Star FM visā pilsētā u...
  Jaunākās Bildes

  Wisbech Port mobile ...

  Wisbech Port mobile ...

  Wisbech Port mobile ...

  Wisbech Port mobile ...

  Wisbech Port mobile ...

  Bauska - Radio TEV

  Bauska - SWH Rock

  Bauska - SWH Rock

  Bauska - Star FM

  Bauska - Star FM
  Statistika
  IP
  IP'
  
  Links uz mūsu baneri
  HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.