May 27 2020 09:57:14
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Norton Antivirus nokauj 1 miljonu datoru.
Datoru programmatūraSymantec Norton Antivirus antivîrusa datubâzes pçdçjais atjauninâjums noveda pie gandrîz miljons datoru operçtâjsistçmas nobrukðanu. Kompânija ir gatava atmaksât visus radîtos zaudçjumus.

Pçc jaunâkâ datubâzçs atjauninâjuma uzstâdîðanas, Windows XP atteicâs ielâdçties ? ierastâ ?Log In? loga vietâ cilvçkus pârsteidza BSOD jeb ?Blue Screen of Death?. Lai arî firmas darbinieki atjauninâjumu izlaboja stundas laikâ, tas nenovçrsa plaða mçroga kaitçjumu, jo, kâ zinâms, atjauninâjumi tiek lejupielâdçti ïoti îsâ laikâ.

Par laimi ðî problçma skâra tikai Íînas teritoriju, un, kâ pastâstîja Symantec filiâles pârstâvis Íînâ, atjauninâjums noveda pie daïçja sistçmas sabrukuma ? daþi vitâli svarîgi sistçmas faili tika uztverti kâ vîrusi un tika izdzçsti vai izolçti karantînâ. Sistçmu varçja atjaunot tikai ar Windows disku, izmantojot Repair funkciju. Piekritîsiet, ka no miljons lietotâjiem liela daïa diez vai zinâja, kâ atrisinât ðo problçmu.

Symantec solîja izmaksât kompensâcijas; daþas kompânijas jau paspçja pieprasît kompensâcijas no 100 tûkst. lîdz vairâkiem miljoniem jçnu. Symantec kopçjâ Íînas antivîrusu tirgû aizòem 7%.

Avots: www.boot.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM