April 22 2019 21:23:59
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Konkursâ par diasporas TV raidîjumu veidoðanu uzvar IMLO Lat-Ireland Ltd
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 21. maija sçdç apstiprinâja konkursa par ´Televîzijas siþetu un raidîjumu veidoðanu par diasporas tematiku 2015. gadâ¡ rezultâtus. NEPLP par konkursa uzvarçtâju atzina Îrijas latvieðu uzòçmuma IMLO Lat-Ireland Ltd piedâvâjumu. Konkursu NEPLP sadarbîbâ ar Ârlietu ministriju izsludinâja ðâ gada 17. aprîlî.

IMLO Lat-Ireland Ltd piedâvâjums paredz veidot septiòus raidîjumus par latvieðu aktualitâtçm Îrijâ, Lielbritânijâ un ASV. Raidîjuma nosaukums - ´Piektais novads.¡ Raidîjumu iecerçts iekïaut Latvijas Televîzijas (LTV) un Re:TV programmâs, kâ arî interneta portâlos (www.baltic-ireland.ie; www.latviesiem.co.uk; www.latviesi.com un citos).

Konkursa finansçjums ir 23 tûkstoði eiro, tâ mçríis ir atbalstît elektroniskos plaðsaziòas lîdzekïus un producentus Latvijas diasporas mîtnes zemçs un atbalstît Latvijas diasporas mîtnes zemçs veidotu siþetu un raidîjumu par diasporu sagatavoðanu nolûkâ padarît tos pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrîbai Latvijas sabiedriskajos un komerciâlajos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kâ arî nodroðinât siþetu un raidîjumu pieejamîbu internetâ.

Saskaòâ ar konkursa nolikumu siþeti un raidîjumi tiek veidoti izplatîðanai zemes apraides, satelîta, kabeïu, interneta un citos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos (televîzijâs) laika posmâ no 2015.gada 1.jûnija lîdz 2015.gada 31.decembrim Latvijas un ârvalstu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kâ arî citâs raidîðanas platformâs nolûkâ sasniegt plaðâku auditoriju gan Latvijâ, gan diasporas mîtnes zemçs. Atbilstoði nolikumam plânoto siþetu un raidîjumu saturs ir uzskatâms par sabiedrisko pasûtîjumu.

Pçrn NEPLP un Ârlietu ministrijas kopîgi izsludinâtajâ konkursâ par labâkajiem tika atzîti SIA ´TV3 Latvia¡ un IMLO Lat-Ireland Ltd piedâvâjumi. TV siþeti tika veidoti par Îriju, Lielbritâniju un Dâniju. Siþetu sçrija bija skatâma TV3 ziòu programmâ, kâ arî LTV un Re:TV (diasporas medija Îrijâ veidotâ raidîjuma ´Piektais novads¡ siþeti).

IMLO Lat-Ireland Ltd veidoto raidîjumu ´Piektais novads¡ LTV pçrn noskatîjâs vidçji 100 tûkst. skatîtâju (katru raidîjumu). Re:TV ðos raidîjumus noskatîjâs vidçji no 23 tûkst. lîdz 42 tûkst. skatîtâju. Savukârt TV3 veidotos raidîjumus par latvieðu pieredzi Lielbritânijâ, Dânijâ un Gruzijâ vidçji skatîjâs 163 tûkstoði skatîtâju. Abu plaðsaziòas lîdzekïu veidotâs programmas bija pieejamas un tika popularizçtas internetâ un sociâlajos medijos, kas ir bûtisks informâcijas kanâls diasporas zemçs.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Konkursi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.