December 13 2018 13:51:28
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP piedâvâ interneta radio atbrîvot no valsts nodevas
NEPLP ziņasÒemot vçrâ, ka interneta radio neizmanto ierobeþoto valsts resursu – radio frekvences Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) iesaka tos atbrîvot no valsts nodevas nomaksas.

NEPLP sagatavoja grozîjumus attiecîgajos valdîbas noteikumos, kas paredz atbrîvot no valsts nodevas radiostacijas, kas raida tikai internetâ. Paðlaik ðâdâm radiostacijâm reìistrçjoties bûtu jâmaksâ 3000 eiro liela valsts nodeva, kas vairumâ gadîjumu nav savietojams ar ðâdu staciju biznesa modeli un ieòçmumiem, paziòojumâ medijiem norâda NEPLP.

Padomei arî nav izprotama trîs ministriju – Tieslietu, Finanðu un Satiksmes – noraidoðâ nostâja pret ðo NEPLP ierosinâjumu, kas pausta atzinumos par valdîbas noteikumu grozîjumu projektu. NEPLP aicina skatît ðo jautâjumu pçc bûtîbas, saistîbâ ar nepiecieðamîbu panâkt interneta radio reìistrâciju.

NEPLP loceklis Dainis Mjartâns skaidro, ka ¥ðâdas iniciatîvas mçríis ir panâkt, lai interneta radio savu darbîbu reìistrçtu¡.

«Ðobrîd daudzi interneta radio faktiski darbojas nelegâli, lielâ mçrâ –augstâs valsts nodevas dçï. Pirms vçrsties pret nereìistrçtiem interneta radio pakalpojuma sniedzçjiem, vispirms tiem bûtu jâdod iespçja saprâtîgâ veidâ savu darbîbu reìistrçt,» uzskata Mjartâns.

Lai radîtu tiesisku regulçjumu ðâdu mediju reìistrâcijai, NEPLP ir iesniegusi Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ, kas padara interneta radio par ðî likuma subjektu.

Grozîjumu projekta izstrâdes laikâ NEPLP ir notikuðas konsultâcijas ar Latvijas elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kuri izplata radio programmas interneta vidç.

NEPLP plâno drîzumâ virzît uz valdîbu jaunus priekðlikumus noteikumu grozîjumiem.

AVOTS: www.lsm.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.