July 10 2020 03:12:01
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Noslçdzas Irbenes radioteleskopu modernizâcijas projekts.
HAM SAT EMEAr konferenci un ziòojumiem par paveikto un ilgtspçju Irbenes radioteleskopu kompleksâ 21.augustâ noslçgsies infrastruktûras modernizâcijas projekts, informçja Ventspils Augstskolâ.

Izglîtîbas un zinâtnes ministrija iepriekð informçja, ka Ventspils Augstskolas Starptautiskais radioastronomijas centrs pçc projekta îstenoðanas sekmçs zinâtnisko darbîbu un ïaus pilntiesîgi iesaistîties Eiropas kosmisko tehnoloìiju un pakalpojumu nozarç, kas Latvijai ir stratçìiski nozîmîga pçtniecîbas joma.

Projekta vadoðais partneris bija Ventspils Augstskola, bet sadarbîbas partneri Elektronikas un datorzinâtòu institûts, Latvijas Universitâte, Latvijas Universitâtes Matemâtikas un informâtikas institûts un Rîgas Tehniskâ universitâte.

Darbi tika îstenoti projekta «Informâcijas, komunikâciju un signâlapstrâdes tehnoloìiju valsts nozîmes pçtniecîbas centra izveide (IKSA CENTRS)» Ventspils Augstskolas aktivitâðu ietvaros, kuru ievieðanu lîdzfinansçja Eiropas reìionâlâs attîstîbas fonds. Projekta izmaksas ir 15,9 miljoni eiro.

Pçc projekta partneru ziòojumiem par projektâ sasniegto, ieguvumiem un ilgtspçju plânota radioteleskopu RT-32 un RT-16 apskate.

Projekta noslçguma konference notiks Irbenes radioteleskopu kompleksâ, Ances pagastâ, Ventspils novadâ.

Avots: www.tvnet.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM