April 22 2019 23:21:25
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Kamçr nav lîdzekïu skolotâju algâm, Latvijas Televîzijai naudas ir pietiekami pat "preses konferences banketam"
Latvijas TelevīzijaValsts SIA Latvijas Televîzija, kas regulâri sûdzas par naudas trûkumu, patiesîbâ lîdzekïu, kâ izrâdâs, ir pietiekami, lai tos atrastu pat tâdam netradicionâlam pasâkumam kâ "preses konferences banketam". Par ðâda banketa nepiecieðamîbu izlçmis arî Latvijas Televîzijas valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte (attçlâ).Kâ râda Pietiek rîcîbâ esoðais VSIA Latvijas Televîzija Iepirkuma komisijas lçmums, kas datçts ar 31. augustu, komisija izlçmusi preses konferences banketa rîkoðanu par 521,16 eiro uzticçt rîkot Lielvârdç reìistrçtajam individuâlajam komersantam Gamma-Â.

Interesanti, ka ðajâ iepirkumâ 1950. gadâ dzimuðajai lielvârdietei Òinai Âriòai piederoðais uzòçmums ir bijis vienîgais pretendents, taèu tas nav traucçjis LTV Iepirkuma komisijai lçmumâ îpaði norâdît, ka "tâ piedâvâjums atbilst iepirkuma nolikuma t.sk. tehniskâs specifikâcijas prasîbâm un ir ar viszemâko cenu".

Tâpat komisija, lemjot, ka ðis uzòçmums bûs îstais Latvijas Televîzijas preses konferences banketa rîkoðanai, konstatçjusi, ka neapðaubâms pluss piedâvâjumam ir tas, ka "pretendenta IK Gamma-Â finanðu piedâvâjumâ nav konstatçtas aritmçtiskas kïûdas".

Latvijas Televîzijas Iepirkuma komisijâ, kas pieòçmusi lçmumu par 521 eiro iztçrçðanu sabiedriskâs televîzijas banketa, ir LTV valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte, komisijas priekðsçdçtâjs ir Mâris Skujiòð, vçl tajâ ir arî Sergejs Òesterovs un Mâris Martinsons.

Pietiek pagaidâm nav izdevies noskaidrot, kuri LTV vadîbas pârstâvji ir pieòçmuði lçmumu, ka laikâ, kad valstî tiek runâts par nepiecieðamîbu savilkt jostas un naudas nepietiekamîbu pat skolotâju algâm, sabiedriskâs televîzijas preses konferencei noteikti nepiecieðams ðâds bankets.
Ziņas birkas:
Tags: LTV Finanses Kašķi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.