September 22 2020 21:41:36
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodienas jubilāri Ionblaster
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Mediju uzrauga neattaisnotie tçriòi taksim: Dulevska samaksâjusi sodu; Dimants to pârsûdz
ZiņasNacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdçtâja pienâkumu izpildîtâja Aija Dulevska samaksâjusi viòai piemçroto 100 eiro administratîvo sodu saistîbâ ar dokumentu parakstîðanu par NEPLP bijuðâ priekðsçdçtâja Ainâra Dimanta iespçju iepriekð izmantot taksometra pakalpojumus, informçja Dulevska.

Savukârt Dimants pavçstîja, ka piemçroto sodu ir pârsûdzçjis. «Korupcijas novçrðanas un apkaroðanas biroja (KNAB) uzlikto 300 eiro naudas sodu likuma noteiktajâ kârtîbâ esmu pârsûdzçjis kâ pilnîbâ nepamatotu un tâtad prettiesisku,» informçja Dimants.

«KNAB man uzlika sodu par to, ka esmu parakstîjusi dokumentus par ðiem taksometra braucieniem. Man tika piemçrots administratîvais sods 100 eiro apmçrâ. Dimantam piemçroto sodu neesmu maksâjusi. Man sods ir uzlikts tieði konkrçti par savu rîcîbu. Sodu jau esmu samaksâjusi, tas bija jâmaksâ no saviem lîdzekïiem. Tas nav saistîts ar Dimanta sodu, bet ar to, ka es parakstîju dokumentus, ar kuriem viòam tika atïauti ðie taksometra braucieni,» informçja Dulevska.

22.jûlijâ jau vçstîts, ka KNAB sâcis pârbaudi pret bijuðo NEPLP priekðsçdçtâju Dimantu, iepriekð ziòoja laikraksts "Diena".

Laikraksts iepriekð vçstîja - Dimants esot oficiâli informçjis, ka neatmaksâs valsts budþetâ 305 eiro, kurus Valsts kontroles (VK) ieskatâ 2013.gadâ neattaisnoti notçrçjis taksometru braucieniem, kas nav saistîti ar NEPLP darbu. Dimants braucis uz biznesa augstskolu "Turîba" lasît lekcijas þurnâlistikas studentiem. KNAB pieprasîjis no NEPLP èekus un citu informâciju, kas attiecas uz ðiem braucieniem.

AVOTS: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Sodi Kašķi 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM