April 22 2019 23:52:23
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 22. oktobrî
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 22. oktobra sçdç apstiprinâja nolikumu par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas, kuru pilda komerciâlie elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi, veidoðanas kârtîbu un vçrtçðanas principiem. Nolikums nosaka kârtîbu, kâdâ veidojama sabiedriskâ pasûtîjuma daïa komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu programmâs. Nolikumâ noteikts, kâda informâcija komercmedijiem jâietver konkursa pieteikumos, piedaloties konkursos par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, kâ arî noteikti sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes vçrtçðanas principi.

NEPLP apstiprinâja arî nolikumu par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas, kuru pilda komerciâlie elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi, izlietojuma principiem. Ar ðo dokumentu tiek noteikti vienoti finanðu izlietojuma pârraudzîbas nosacîjumi komercmedijiem, kas îsteno sabiedrisko pasûtîjumu.

NEPLP 22. oktobra sçdç apstiprinâja komerciâlajam elektroniskajam plaðsaziòas lîdzekïiem SIA ´Vidzemes televîzija¡ nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada septembrî 27 506 eiro apmçrâ. NEPLP apstiprinâja arî papildu izmaksas 7341 eiro apmçrâ par raidîjumu ´Atvçrti pasaulei¡ jaunieðu auditorijai izveidoðanu ðâ gada septembrî.

NEPLP apstiprinâja komerciâlajam elektroniskajam plaðsaziòas lîdzekïiem AS ´TV Latvija¡ nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada septembrî 22 169 eiro apmçrâ.

NEPLP pieòçma lçmumu sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA ´Pirmais Baltijas Kanâls¡ (PBK) ar naudas sodu 700 eiro apmçrâ par programmâ ´Pirmais Baltijas Kanâls Igaunija¡ pieïautajiem pârkâpumiem. Pârbaudot ´Pirmais Baltijas Kanâls Igaunija¡ programmu laika posmâ no 2015.gada 11.maija lîdz 17.maijam, NEPLP konstatçja, ka programmâ izplatîti televîzijas veikala skatlogi, kuri nav likumâ noteiktâ kârtîbâ skaidri ar vizuâliem un akustiskiem lîdzekïiem identificçjami kâ televîzijas veikala skatlogi (pârkâpta Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma43.panta pirmâ daïa). NEPLP ir saòçmusi PBK paskaidrojumu, kurâ televîzija atzîst administratîvâ pârkâpuma izdarîðanu.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.