April 22 2019 21:27:26
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP iepazîstas ar sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi treðajâ ceturksnî
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 19. novembra sçdç iepazinâs ar ekspertu vçrtçjumiem par elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu Rîga TV24 un Re:TV sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi 2015.gada treðajâ ceturksnî.

Novçrtçjot Rîga TV24 paveikto, publicists un Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes loceklis Artûrs Vaiders norâda, ka TV kanâlam kopumâ ir izdevies izpildît sabiedriskâ pasûtîjuma izvirzîto uzdevumu – informçt sabiedrîbu par pasaules un vietçjiem notikumiem. «Uzteicama ir kanâla vçlme bût operatîviem, bût klât sabiedrîbai nozîmîgos un interesantos notikumos,» norâda A. Vaiders. Viòaprât, bûtu jâturpina stiprinât atseviðíu raidîjumu vadîtâju un þurnâlistu profesionâlâs prasmes.

Novçrtçjot Re:TV paveikto sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros ðâ gada treðajâ ceturksnî (raidîjumu sçrija "Latvijas stâsti"), TV producente un SIA "HansaMedia" valdes locekle Gundega Tabaka norâda, ka sabiedriskâ pasûtîjuma mçríis kopumâ ir izpildîts. G. Tabaka atzinîgi izsakâs par raidîjumu veidotâju rîcîbu, izvçloties sarunu biedrus, kuri ir mazâk redzami publiskajâ telpâ. «Tiek râdîti îstie darba darîtâji, kuriem svarîgs ir pats darba process, nevis spozme,» norâda G. Tabaka.

NEPLP 19. novembra sçdç apstiprinâja TV programmu Rîga TV24 un Re:TV sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada oktobrî. Saskaòâ ar iesniegtajâm tâmçm un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktiem realizçtie darbi kompensçti 7926 eiro apmçrâ (papildu sabiedriskâ pasûtîjuma daïa Rîga TV24); 31 995 eiro (pamata sabiedriskâ pasûtîjuma daïa Re:TV) un 7341 eiro apmçrâ (papildu sabiedriskâ pasûtîjuma daïa Re:TV).

Komerctelevîziju realizçto sabiedriskâ pasûtîjuma daïu NEPLP vçrtç katru mçnesi (finanðu dokumenti, katra medija veidoto raidîjumu un siþetu atbilstîba konkursa par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu komercmedijiem nolikumam, siþetu un raidîjumu atbilstîba sabiedriskâ pasûtîjuma gada plânam un raidîjumu koncepcijâm), bet reizi ceturksnî, piesaistot neatkarîgus ekspertus, tiek vçrtçta TV programmu satura kvalitâte.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.