April 22 2019 23:42:07
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 3. martâ
NEPLP ziņasApstiprina papildinâtu LTV statûtu redakciju

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 3.marta sçdç apstiprinâja VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) statûtus, kas papildinâti ar vairâkiem jauniem punktiem. Jaunajâ LTV statûtu redakcijâ noteikts, ka uzòçmuma uzdevums ir sabiedrîbai paredzçta plaða un daudzveidîga programmu kopuma, kuru finansç un uzrauga sabiedrîba, veidoðana un publiska izplatîðana. Noteikts, ka LTV valde trîs cilvçku sastâvâ tiek ievçlçta uz pieciem gadiem. Par valdes locekli var ievçlçt personu, kurai ir laba reputâcija, augstâkâ izglîtîba un vismaz piecu gadu ilga profesionâlâ pieredze plaðsaziòas lîdzekïu jomâ vai uzòçmuma vadîbâ. Papildus ierobeþojumiem, kas likumos noteikti valsts amatpersonâm, LTV valdes loceklis nedrîkst darboties politiskâ partijâ vai apvienîbâ un nedrîkst bût neviena elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa kapitâla daïu (akciju) îpaðnieks.

Pagarina termiòu iTV darbîbas uzsâkðanai

NEPLP pieòçma lçmumu pagarinât SIA "Riga Pictures Company" programmas "iTV" darbîbas (raidîðanas) uzsâkðanas termiòu lîdz ðâ gada 31.decembrim. "Riga Pictures Company" lîdz 2017.gada 10.janvârim jâiesniedz NEPLP apliecinâjums par programmas darbîbas uzsâkðanu. Ja ðâds apliecinâjums netiks iesniegts, NEPLP anulçs minçtajam elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim izsniegto apraides atïauju.

NEPLP 3.marta sçdç apstiprinâja grozîjumus SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA "Scintilla", SIA "ARTS", SIA "OSTKOM", SIA "LIVAS KTV" izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.