December 10 2018 17:32:22
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP pieðíir apraides atïauju "TV-21", apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, lemj par radio frekvencçm
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 10. marta sçdç izskatîja SIA "TV-21R" iesniegumu par pârrobeþu programmas "TV-21" izveidoðanu un pieðíîra tai apraides atïauju. Lîdz ðim "TV-21" programma tika raidîta, balstoties uz Krievijâ izsniegtu masu informâcijas lîdzekïa licenci un apraides atïauju. Kâ NEPLP sçdç informçja "TV-21" komercdirektors Valdis Zvîdris, filmu kanâls "TV-21" ir dibinâts 1996. gadâ Krievijâ, tas ik gadu pârraida 250 lîdz 330 mâkslas filmas. "TV-21" aptverðanas zona aptver Latviju, Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju, Ukrainu, Krieviju, Moldovu, Gruziju, Armçniju, Azerbaidþânu, Turkmenistânu, Tadþikistânu, Kazahstânu, Kirgîziju, Uzbekistânu. Filmu kanâlam ir aptuveni 7,8 miljoni abonentu.

NEPLP apstiprinâja elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa AS "4.vara" (programma "Sportacentrs.com TV") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada janvârî. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu janvârî realizçtie darbi tiks kompensçti 35 700 eiro apmçrâ. Saskaòâ ar NEPLP iesniegto atskaiti, "Sportacentrs.com TV" programmâ janvârî demonstrçtas daþâdu sporta veidu sacensîbas, piemçram, ´Elvi¡ florbola virslîgas, ´Triobet¡ Baltijas basketbola lîgas, FIBA eirokausa basketbolâ sievietçm, Latvijas hokeja virslîgas, Baltijas volejbola lîgas un citas spçles.

Pamatojoties uz VAS "Elektroniskie sakari" sniegto informâciju par aktuâlo stâvokli FM frekvenèu izmantoðanâ, NEPLP pieòçma lçmumu, ka radio frekvences Liepâjâ 88,9 MHz, Ventspilî 106,0 MHz, Pâvilostâ 99,7 MHz, Tukumâ 89,6 MHz, Valkâ 104,5 MHz, Lielvârdç 97,9 MHz un Rucavâ 98,6 MHz tiek izmantotas nacionâlo vai reìionâlo komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu programmas aptverðanas zonas palielinâðanai. Pieteikumi par radio programmu aptverðanas zonu palielinâðanu jâiesniedz lîdz 11. aprîlim.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
81 #1 marsinsh
on March 10 2016 22:52:57
Kurð vçlçsies raidît Rucavâ vai pîïostâ???
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.