August 03 2020 20:10:20
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Belte: NEPLP un KNAB nepârmet sadarbîbu ar «Skutelis IR studijâ» veidotâjiem.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) un Korupcijas novçrðanas un apkaroðanas birojs (KNAB) nav atradis pârkâpumus Latvijas Televîzijas (LTV) sadarbîbâ ar raidîjuma «Skutelis IR studijâ» veidotâjiem, intervijâ aìentûrai LETA sacîja no jauna Latvijas Televîzijas (LTV) valdes priekðsçdçtâja amatâ apstiprinâtais Ivars Belte.

«Skuteïa ðovs un sadarbîba ar «Citu mediju» norit atbilstoði mûsu iekðçjiem nolikumiem, neredzu, no kurienes ir ðis jautâjums, problçmas vai aizdomas,» atklâja Belte. «Esam par to atskaitîjuðies NEPLP, esam informçjuði un aicinâjuði pârbaudît mûs arî KNAB.»

«Pagaidâm pârmetumi vai aizdomas par kaut ko nelikumîgu nav. KNAB savâ atzinumâ nesaredz nekâdu intereðu konfliktu,» piebilda Belte.

Viòð norâdîja, ka ðajâ gadîjumâ LTV nav ko slçpt, un, ja ir ðâds jautâjums, LTV ir gatava par to informçt. «Tomçr neesam gatavi publicçt ciparus, jo tas varçtu bût precedents, ka ðâdu raidîjumu mums kâds cits var ïoti viegli pârpirkt,» viòð uzsvçra.

Kâ ziòots, LTV februâra beigâs vçrsâs NEPLP un KNAB ar aicinâjumu izvçrtçt sadarbîbu starp LTV un raidîjuma «Skutelis IR studijâ» veidotâjiem.

Kâ informçja LTV pârstâvji, tas darîts, jo «pçdçjâ mçneða laikâ laikraksts «Diena», tâ þurnâlists Lato Lapsa, interneta portâls «Pietiek.com» un Saeimas deputâts Dainis Liepiòð pastiprinâti ir izrâdîjuði interesi par LTV un raidîjuma «Skutelis IR studijâ» veidotâju sadarbîbu, kâ arî aktîvi savas versijas par ðo sadarbîbu tiraþçjuði sociâlajos medijos».

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP KNAB 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM