December 10 2018 17:33:42
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP pârliecinâs par kabeïoperatoru darbîbas likumîbu
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðonedçï izbraukuma reidâ apmeklçja vairâku kabeïtelevîzijas operatoru galvasstacijas, lai pârliecinâtos par skatîtâjiem pieejamo TV programmu atbilstîbu izsniegtajâm retranslâcijas atïaujâm, kâ arî NEPLP lçmuma par TV kanâla "Rossija RTR" retranslâcijas pârtraukðanas izpildi. Kopâ ar NEPLP darbiniekiem kabeïoperatoru pârbaudçs piedalîjâs Latvijas Elektronisko komunikâciju asociâcijas un biedrîbas ´Nç, pirâtismam Latvijâ¡ pârstâvji.

Pârkâpumi, kas atklâjâs kabeïoperatoru pârbaudçs, lielâkoties ir saistîti ar skatîtâjiem pieejamo TV programmu neatbilstîbu tam retranslçjamo programmu sarakstam, ko ir apstiprinâjusi NEPLP, pçc reida informçja NEPL padomes loceklis Ivars Zviedris. Visi reidâ pârbaudîtie kabeïoperatori ir izpildîjuði NEPLP lçmumu par programmas "Rossija RTR" retranslâcijas pârtraukðanu. Vienâ gadîjumâ kabeïoperators nebija identificçjams nedz tâ juridiskajâ reìistrâcijas adresç, nedz adresç, kas figurç retranslâcijas atïaujâ.

I. Zviedris uzsver, ka kabeïtelevîziju pârbauþu mçríis nav piemçrot tâm sodus, bet pârbaudît darbîbas likumîbu un skaidrot uzòçmçjiem pârkâpumus, lai tie tiktu novçrsti. «Ja likums tiek pârkâpts atkârtoti un ir redzams, ka pârkâpumi ir apzinâti, kâ arî gadîjumos, kad tie apdraud Latvijas informatîvo telpu, mçs NEPLP sçdç tos vçrtçjam un varam komersantus administratîvi sodît,» saka I. Zviedris.

Kabeïoperatoru pârbaudes NEPLP veic regulâri, îpaða uzmanîba reidos tiek pievçrsta retranslâcijas atïauju un NEPLP pieòemto lçmumu ievçroðanai.

2015. gadâ notika pieci NEPLP izbraukumi, apmeklçjot 20 daþâdas Latvijas pilsçtas, un kopumâ pârbaudes veiktas 26 daþâdâs kabeïtelevîzijas tîkla pieslçguma galvasstacijâs 23 daþâdiem kabeïtelevîzijas pakalpojumu sniedzçjiem.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.