December 10 2018 18:31:51
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 18. maijâ
NEPLP ziņasApstiprina LTV un LR revîzijas komisiju sastâvu

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 18. maija sçdç apstiprinâja VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) un VSIA "Latvijas Radio" (LR) revîzijas komisiju sastâvu. Par LTV revîzijas komisijas priekðsçdçtâju tika apstiprinâta NEPLP priekðsçdçtâja vietniece Dace Íezbere, bet par LR revîzijas komisijas priekðsçdçtâju tika apstiprinâts NEPLP loceklis Dainis Mjartâns.

Izsludina konkursu TV raidîjumu veidoðanai par diasporas tematiku

NEPLP izsludinâja konkursu par televîzijas siþetu un raidîjumu veidoðanu par diasporas tematiku. Par ðî konkursa rîkoðanu 12. maijâ NEPLP noslçdza sadarbîbas lîgumu ar Ârlietu ministriju, tâ ietvaros raidîjumu veidoðanai par diasporas tematiku un Latvijas diasporas mediju atbalstam pieðíirti 23 tûkstoði eiro.

Konkursa priekðmets ir TV siþetu un raidîjumu veidoðana par diasporas, it îpaði jaunieðu tematiku kultûras, izglîtîbas un citos aspektos. Konkursantiem pieteikumi jâiesniedz lîdz 2. jûnijam, pretendentu vçrtçðana notiks lîdz 16. jûnijam.

Ðis ir jau treðais ðâda veida konkurss, kas vçrsts uz diasporas tematikas atspoguïoðanu. Ârlietu ministrijas speciâlo uzdevumu vçstnieks diasporas jautâjumos Pçteris Kârlis Elferts atzîmç, ka konkurss veicinâjis diasporas mediju attîstîbu, to sadarbîbu ar Latvijas medijiem, un vçl jo bûtiskâk – sekmçjis diasporas tematikas aktualizçðanu diasporas un Latvijas auditorijâ.

Konkursa nolikums pieejams ðeit.

2015. gada konkursâ par labâko tika atzîts ´IMLO Lat-Ireland Ltd¡ pieteikums – diasporas medijs ´Piektais novads¡. ´IMLO Lat-Ireland Ltd¡ sagatavoja septiòus raidîjumus ´Piektais novads¡, – tie tika pârraidîti televîzijas kanâlâ ´Re:TV¡, kas pieejams tautieðiem arî ârpus Latvijas. Raidîjumi vçstîja par tautieðiem Îrijâ, Lielbritânijâ un citur Eiropâ, kâ arî Amerikâ. Piemçram, pirmo raidîjumu ´Re:TV¡ noskatîjâs 37 tûkstoði 760 skatîtâju. Raidîjumi bija pieejami interneta platformâs un medijos Latvijâ, diasporas interneta medijos, kâ arî sociâlajos tîklos Latvijas un diasporas auditorijai.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV LR RE:TV Konkursi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.