October 21 2019 18:59:32
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP rosina diskusiju par bezmaksas apraides finansçðanu
NEPLP ziņasPçc Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) rosinâjuma, 29. augustâ NEPLP notika diskusija ar Kultûras ministrijas un Satiksmes ministrijas pârstâvjiem, lai diskutçtu par bezmaksas televîzijas apraides finansçðanu, kas veicinâtu daudzveidîga mediju satura pieejamîbu un mazinâtu apraides finansçðanas administratîvo slogu.

«Par to, ka TV skatîtâji Latvijâ bez maksas var skatîties LTV vai komerctelevîziju veidotus raidîjumus, ir jâsamaksâ par virszemes apraides pakalpojumu Latvijas Valsts radio un televîzijas centram (LVRTC). Neatkarîgi no TV kanâlu skaita, LVRTC par apraidi ir jâsamaksâ nemainîga naudas summa un ðo mediju platformu, mûsuprât, bûtu loìiski finansçt tieði no valsts budþeta, nevis caur sabiedrisko pasûtîjumu medijiem,» norâda NEPLP priekðsçdçtâja Aija Dulevska.

NEPLP rosina pârskatît esoðo sistçmu, kurâ elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi, pârvarot virkni birokrâtisku ðíçrðïu, maksâ par apraidi un veikt izmaiòas nepiecieðamajos tiesîbu aktos, lai vienkârðotu apraides finansçðanas kârtîbu. Apraides finansçðanas apjomu jaunâ kârtîba nekâdâ veidâ neietekmç un nemaina.

Ðobrîd bez maksas Latvijâ ir skatâmi divi sabiedriskâ medija TV kanâli (LTV1 un LTV7), kâ arî trîs komercmediji (Re:TV, Rîga TV24 un Sportacentrs.com). Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums nosaka, ka valsts akciju sabiedrîba ´Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs¡ nodroðina sabiedriskâ elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa televîzijas programmu, komerciâlo nacionâlo un reìionâlo plaðsaziòas lîdzekïu bezmaksas televîzijas programmu nepastarpinâtu izplatîðanu visâ valsts teritorijâ ar zemes raidîtâjiem, slçdzot lîgumus ar attiecîgajiem nacionâlajiem un reìionâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LVRTC Finanses 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
· Tas "pakalpojums" iz...
· Cik man stāstīja eso...
· Pārāk maz info lai e...
· Nu prats raidit ,ja ...
· Tad nu gan loms :)
· Star FM visā pilsētā...
· Pateicoties torņa at...
· Šī ir otra (pirmā vi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 12

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.