July 16 2019 13:23:47
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Rîgâ notiek ikgadçjâ Baltijas valstu elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu regulatoru sanâksme
NEPLP ziņasLatvijas, Lietuvas un Igaunijas elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu regulatoru vadîtâji un pârstâvji ðodien tikâs Rîgâ un pârrunâja virkni aktualitâðu, kas skar elektronisko mediju tirgu attîstîbu Baltijas valstîs. Diskusijas laikâ regulatoru pârstâvji apsprieda nepiecieðamâs izmaiòas Audiovizuâlo mediju pakalpojumu direktîvâ, kas ïautu ES dalîbvalstîm adekvâti un savlaicîgi reaìçt uz gadîjumos, kad ir apdraudçta valstu droðîba un suverenitâte.

Mediju regulatoru pârstâvji dalîjâs ar Baltijas valstu pieredzi attiecîbâ uz tâda mediju satura ierobeþoðanu, kas pârkâpj katras valsts medijus regulçjoðo likumdoðanu, kâ arî Audiovizuâlo mediju pakalpojumu direktîvu. Kâ norâdîja Lietuvas elektronisko mediju regulatora padomes loceklis Íçstutis Petrauskis (Kestutis Petrauskis), Lietuvâ kopð 2013. gada ir samazinâjusies t.s. Krievijas TV kanâlu auditorija un skatîðanâs laiks, tostarp, arî dçï Lietuvas regulatora pieòemtajiem lçmumiem par Krievijas TV kanâlu darbîbas ierobeþoðanu. Diskusijas laikâ Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mediju regulatoru pârstâvji apsprieda TV satura ierobeþoðanas efektivitâti ilgtermiòâ, ðâdu lçmumu ietekmi uz TV auditoriju un to tiesiskos aspektus.

Tikðanâs dalîbnieki uzklausîja nozares ekspertu viedokïus par audiovizuâlo mediju satura un platformu attîstîbu, aktuâlâs mediju situâcijas atspoguïojumu elektronisko mediju likumdoðanâ, informâciju par elektronisko mediju monitoringu Baltijas valstîs un priekðlikumus izmaiòâm Audiovizuâlo mediju pakalpojumu direktîvâ, kas skar reklâmas izvietoðanu.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Politika 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.