December 10 2018 18:20:22
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 29. septembrî
NEPLP ziņasVçrtç sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 29. septembra sçdç uzklausîja revîzijas komisijas atzinumu par televîzijas Sportacentrs.com TV (SIA "4.vara") sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi 2016. gada pirmajâ pusgadâ un uzklausîja piesaistîtâ mediju eksperta, Latvijas Universitâtes pasniedzçja Rolanda Tjarves vçrtçjumu par Sportacentrs.com TV veidotajâm sporta spçïu tieðraidçm. Pirmajâ pusgadâ sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros pârraidîtas 145 daþâdu sporta spçïu tieðraides.

Vçrtçjot Sportacentrs.com TV sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros tapuðâs tieðraides ðâ gada otrajâ ceturksnî, R.Tjarve recenzijâ norâda, ka katram atainojamajam sporta veidam ir izvçlçts atbilstoðs tehniskais un radoðais risinâjums, kas profesionâli atspoguïo translçjamo notikumu un rada skatîtâjiem klâtbûtnes efektu. «Nodroðinot Latvijas iedzîvotâjiem daudzveidîgu sporta spçïu translâciju, îpaði no daþâdiem valsts reìioniem, Sportacentrs.com kanâla veidotâji veicina Latvijas iedzîvotâju patriotismu, interesi par veselîgu dzîves veidu, lepnumu par ¥savçjo´ sniegumu un sniedz kvalitatîvu alternatîvu komerctelevîziju piedâvâtajam, bieþi vien citâs valstîs tapuðajam un ne vienmçr personîbas attîstîbu veicinoðam saturam,» recenzijâ uzsver R. Tjarve.

Precizç sabiedrisko un komercmediju revîzijas komisiju nolikums

NEPLP 29. septembra sçdç apstiprinâja sabiedrisko un komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu revîzijas komisiju nolikumu, kas precizç un detalizçtâk definç medijiem nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma izvçrtçðanas kârtîbu. Lîdz ðim sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes revîzija tika reglamentçta vairâkos dokumentos, kas tagad konsolidçti vienâ nolikumâ, kurâ detalizçtâk definçts revîzijas komisiju darbs, to mçríi un uzdevumi, kompetence un pienâkumi. Nolikums nosaka gan sabiedrisko mediju – Latvijas Televîzijas un Latvijas Radio – revîzijas komisiju darbu, gan komercmedijiem nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma izvçrtçðanu.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.