April 24 2019 19:15:48
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 13. oktobrî
NEPLP ziņasPrecizç un papildina vadlînijas par reklâmas izvietoðanu TV un radio

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 13. oktobra sçdç jaunâ redakcijâ apstiprinâja vadlînijas par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma piemçroðanu par audiovizuâlu komerciâlu paziòojumu izvietoðanu TV un radio programmâs. Vadlîniju mçríis ir veidot vienotu izpratni un uzraudzîbu audiovizuâlo komerciâlo paziòojumu izvietoðanas jautâjumos. Vadlînijâs skaidroti un reglamentçti tâdi komerciâlu paziòojumu veidi kâ daïçja ekrâna reklâma, paðreklâma, produktu izvietoðana, sponsorçðana, radio un TV veikals un citi, kâ arî skaidrots slçptu audio un audiovizuâlu komerciâlu paziòojumu, kâ arî slçptas politiskâs reklâmas jçdzieni.

LR jâiesniedz attîstîbas stratçìija trim gadiem

NEPLP uzdeva VSIA "Latvijas Radio" (LR) lîdz ðâ gada 14. novembrim iesniegt LR darbîbas stratçìiju vidçjam termiòam (2017.g. – 2019.g.). Stratçìijâ jâiekïauj uzòçmuma ilgtermiòa attîstîbas un investîciju plâns, apzinot stratçìijas îstenoðanai nepiecieðamos resursus, sasaistot to ar budþeta plânoðanas principiem.

Lemj par grozîjumiem apraides un retranslâcijas atïaujâs

13. oktobra sçdç NEPLP sçdç anulçja SIA "RNR Ltd" izsniegto apraides atïauju. NEPLP neapstiprinâja SIA "Çrika un Co Ltd." lûgumu papildinât retranslçjamo programmu sarakstu ar Krievijas TV programmu "RTR Planeta" un pieprasîja papildu informâciju par TV programmas retranslâcijas tiesîbâm Latvijâ.

Apstiprina komerctelevîziju sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi septembrî

NEPLP 13. oktobra sçdç apstiprinâja televîziju Sportacentrs.com TV (SIA "4.vara") un Rîga TV24 (AS "TV Latvija") saistîbu izpildi ðâ gada septembrî. NEPLP iepazinâs ar televîziju iesniegtajiem finanðu dokumentiem un atskaitçm par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.

Sportacentrs.com TV septembrî sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros pârraidîjusi 25 tieðraides no daþâdiem sporta pasâkumiem (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 33 110 eiro).

Rîga TV24 ðâ gada septembrî sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros pârraidîjusi 12 raidîjumus "Preses klubs", piecus raidîjumus ¥Globuss´, kâ arî dokumentâlâs filmas ¥Uga Skulme´ un "Oto Skulme" (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 23 041 eiro).

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.