April 24 2019 19:11:50
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Labâkai TV un radio apraidei austrumu pierobeþâ plâno bûvçt torni Dagdâ.
NEPLP ziņasLabâkai televîzijas (TV) un radio apraidei Latvijas austrumu pierobeþâ plâno bûvçt torni Dagdâ, vçsta Latvijas Televîzija. Ðâdu priekðlikumu ðodien izteikusi Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP), lai stiprinâtu TV un radio apraidi pierobeþâ, kas nereti uzsvçrts kâ viens no valsts droðîbas vâjajiem punktiem.

NEPLP priekðsçdçtâja vietniece Dace Íezbere atzina, ka labâkai apraidei pierobeþâ ir nepiecieðams vismaz viens tornis, kas varçtu atrasties Dagdâ. Ðâda projekta plânotâs izmaksas ir aptuveni 250 000 eiro. Vçl viens tornis varçtu tikt celts Viïakâ.

Par minçto NEPLP priekðlikumu nâkamnedçï plânots spriest Saeimas atbildîgajâ komisijâ.

Ðogad jûnijâ intervijâ Latvijas Televîzijai «Latvijas Valsts radio un televîzijas centra» (LVRTC) valdes priekðsçdçtâjs Jânis Bokta atzina, ka, lai uzlabotu Latvijas sabiedrisko mediju apraidi pierobeþâ, ir nepiecieðami 30 000 lîdz 1,2 miljoni eiro.

Viòð atzina, ka minçtâ naudas summas amplitûda ir ïoti plaða, taèu reâlais ieguldâmo lîdzekïu apjoms bûs atkarîgs no tâ, cik plaðus apraides uzlaboðanas pasâkumus valsts izvçlçsies veikt.

Bokta norâdîja, ka cilvçki pierobeþâ bieþi sûdzas par to, ka neredz Latvijas televîzijas kanâlus, taèu, aizbraucot pie viòiem klâtienç, nâkas konstatçt, ka antena ir pagriezta uz kaimiòvalsts pusi, jo tur ir vairâk citu kanâlu, ko skatîties. Turpretim, lai redzçtu Latvijas kanâlus, antena jâpagrieþ atpakaï uz iekðzemes pusi, taèu cilvçki to nedara un sûdzas, norâdîja LVRTC vadîtâjs.

Viòð apgalvoja, ka jebkurâ gadîjumâ LVRTC bûtu gatavs uzstâdît papildu raidîtâjus pierobeþâ, ja vien valsts tam ðâdu uzdevumu dotu. Tomçr esot jâòem vçrâ arî tas, ka ðâdam pasâkumam ieguldîjumi nebûs vienreizçji, jo vçlâk visu uzstâdîto aparatûru bûs nepiecieðams arî uzturçt.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.