July 16 2019 14:08:28
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

nformâcija par NEPLP sçdi 17. novembrî.
NEPLP ziņasNEPLP ïauj LR veikt digitâlâ radio testu

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 17. novembra sçdç apstiprinâja grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim VSIA ¥Latvijas Radio´ (LR) izsniegtajâ apraides atïaujâ, kas paredz veikt LR programmu zemes ciparu apraidi testa reþîmâ DAB+ sistçmâ no ðâ gada 17. novembra lîdz 2017. gada 16. novembrim.

Digitâlâ radio apraidi testa reþîmâ LR veiks sadarbîbâ ar Latvijas Valsts radio un televîzijas centru (LVRTC). Testa ietvaros LVRTC uz esoðâ raidîtâja platformas digitâlâ reþîmâ gada garumâ raidîs LR programmas. NEPLP ir lçmusi digitâlo radio apraidi testa veikðanas laikâ nepiedâvât komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem. DAB+ tehnoloìija pçdçjâs desmitgadçs ir ieviesta vairâkâs Eiropas valstîs, bet Latvijâ lîdz ðim nav apzinâti potenciâlie ieguvumi, ko ðî tehnoloìija varçtu sniegt sabiedrîbai un radio nozarei.

Testa rezultâti par digitâlâs radio apraides tehnoloìiskajâm iespçjâm un ekonomiskajiem apsvçrumiem bûs pieejami visai radio nozarei. Testu veikðanai nav nepiecieðamas papildu investîcijas no valsts budþeta, visus testa izdevumus segs LVRTC no saviem lîdzekïiem. Radio nozares pârstâvjus par digitâlâ radio testiem NEPLP iepazîstinâja diskusijâ ðâ gada 8. novembrî.

Apstiprina komerctelevîziju sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi oktobrî

NEPLP 17. novembra sçdç apstiprinâja televîziju Re:TV (SIA ¥Vidzemes Televîzija´), Sportacentrs.com TV (SIA ¥4.vara´) un Rîga TV24 (AS ¥TV Latvija´) saistîbu izpildi ðâ gada oktobrî. NEPLP iepazinâs ar televîziju iesniegtajiem finanðu dokumentiem un atskaitçm par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.

Re:TV sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros ðâ gada oktobrî izveidojusi 10 raidîjumus ¥Latvijas stâsti. Personîbas´ un piecus raidîjumus ¥Re:TV Intervija´ (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 34 382 eiro).

Sportacentrs.com TV oktobrî sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros pârraidîjusi 21 tieðraidi no daþâdiem sporta pasâkumiem (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 28 770 eiro).

Rîga TV24 ðâ gada oktobrî sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros pârraidîjusi 11 raidîjumus ¥Preses klubs´, èetrus raidîjumus ¥Globuss´, kâ arî divas dokumentâlâs filmas par mâksliniekiem Jâni Liepiòu un Alekseju Naumovu (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 23 093 eiro).

Avots: Link' target='_blank'>www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR LVRTC DAB Testi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.