December 13 2018 13:22:50
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 1. decembrî
NEPLP ziņasPagarina lîgumu ar Sportacentrs.com TV par bezmaksas virszemes apraidi

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 1. decembra sçdç pieòçma lçmumu pagarinât lîgumu par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu televîzijas programmai Sportacentrs.com TV (SIA "4.vara"). Lîgums pagarinâts lîdz 2017. gada beigâm. Konkursâ par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu Sportacentrs.com TV uzvarçja 2015. gada novembrî. Ðo konkursu NEPLP izsludinâja pçc tam, kad no bezmaksas televîzijas programmu saraksta tika izslçgta SIA ´Ogres Televîzija¡.

Sportacentrs.com TV 2017. gadâ turpinâs pârraidît tieðraides no daþâdiem sporta pasâkumiem, kopumâ gada laikâ iecerçts nodroðinât 260 tieðraides.

Kâ jau ziòots, NEPLP izsludinâtajâ konkursâ par reìionâlâs tematikas raidîjumu veidoðanu no 2017. gada lîdz 2019. gadam uzvarçja SIA "Vidzemes televîzija" (programma Re:TV). Savukârt konkursâ par informatîvi dokumentâlâs tematikas raidîjumu veidoðanu no 2017. gada lîdz 2019. gadam uzvarçja AS "TV Latvija" (programma RîgaTV 24).

Ðobrîd virszemes apraidç bez maksas Latvijâ ir skatâmi pieci televîzijas kanâli: LTV1, LTV7, Re:TV, RîgaTV 24 un Sportacentrs.com TV.

Noslçdzas konkursi par radio frekvencçm Valkâ

NEPLP izsludinâtajâ konkursâ par apraides tiesîbu pieðíirðanu radio programmas veidoðanai Valkâ 104,5 MHz frekvencç uzvarçja sabiedriska organizâcija "Jaunieðu klubs "Pçda"". Konkursa uzvarçtâjs veidos nekomerciâlu radio programmu "Radio Valka" latvieðu valodâ. Radio programmu veidos un producçs Mâris Þigats.

NEPLP izsludinâtajâ konkursâ par apraides tiesîbu pieðíirðanu radio programmas veidoðanai Valkâ 93,2 MHz frekvencç uzvarçja SIA "QBS", kas veido nekomerciâlu radio programmu "Radio Marija" latvieðu valodâ.

Iepazîstas ar LTV un LR revîzijas ziòojumiem, anulç apraides atïaujas

NEPLP 1. decembra sçdç iepazinâs ar revîzijas komisijas ziòojumiem par VISA "Latvijas Radio" (LR) un VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) darbîbu ðâ gada deviòos mçneðos.

NEPLP 1. decembra sçdç anulçja apraides atïaujas elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem SIA ´Smiltenes TV¡, SIA ´Zemgales novadu televîzija¡, SIA ´Ogres televîzija¡ un SIA ´Voxell Baltic¡.
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.