December 13 2018 13:10:44
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 8. decembrî
NEPLP ziņasKonkursâ par novadu ziòu siþetu veidoðanu saòemti seði pieteikumi

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 8. decembra sçdç atvçra pieteikumus, kas saòemti konkursâ "Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2017. gadâ". Konkursâ pieteikuðies seði pretendenti: SIA ´Skrundas TV¡ (Kurzemç), SIA ´Valmieras TV¡ (Vidzemç), SIA ´Dautkom TV¡, SIA ´Latgales reìionâlâ televîzija¡ un SIA ´Vidusdaugavas televîzija¡ (Latgalç), kâ arî SIA ´Televîzijas studija ´TV Spektrs¡¡ (Zemgalç).

Konkursu par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2017. gadâ NEPLP izsludinâja 24. novembrî. Konkursa mçríis ir pasûtît ziòu siþetus no Latvijas novadiem sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai valsts SIA "Latvijas Televîzija". Konkursa finansçjums ir 244 259 eiro.

Novadu TV ziòu siþeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodroðinot latgalieðu valodas lietoðanu). Konkursa finansçjums ir paredzçts kopumâ 301 siþeta izveidei, katrs siþets vidçji divu minûðu garumâ.

Pretendentu piedâvâjumu izvçrtçðanu NEPLP veiks lîdz 15. decembrim. Konkursa uzvarçtâji tiks noteikti ar NEPLP balsojumu.

Konkursa nolikumi bûs pieejams www.neplpadome.lv.

Pagâjuðâ gada konkursâ par uzvarçtâjiem NEPLP atzina SIA ´Skrundas TV¡ (Kurzemç), SIA ´Valmieras TV¡ (Vidzemç), SIA ´Latgales Reìionâlâ televîzija¡ (Latgalç) un SIA ´Televîzijas studija ´TV Spektrs¡¡ (Zemgalç) piedâvâjumus.

Piemçro sodus par administratîvajiem pârkâpumiem

NEPLP 8. decembra sçdç pieòçma lçmumu ar naudas sodu 1250 eiro apmçrâ sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA ´TV3 Latvia¡ par þurnâlistikas un çtikas principu pârkâpumu ziòu siþetâ. NEPLP siþetâ konstatçjusi Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) 24. panta ceturtâs daïas pârkâpumu (´Elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi nodroðina, lai fakti un notikumi raidîjumos tiktu atspoguïoti godîgi, objektîvi, veicinot viedokïu apmainu, un atbilstu vispârpieòemtajiem þurnâlistikas un çtikas principiem.¡ [..]).

NEPLP 8. decembra sçdç pieòçma lçmumu ar naudas sodu 800 eiro apmçrâ sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli AS "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" (LNT), nenodroðinot LNT demonstrçtâs filmas ´RomeoÿnÿDþuljeta¡ fragmentu tulkojumu latvieðu valodâ. Filma tika demonstrçta ðâ gada 26. augustâ. NEPLP konstatçja EPLL 28. panta treðâs daïas pârkâpumu, kas nosaka: ´Demonstrçjamâs filmas ieskaòo, dublç vai subtitrç valsts valodâ.¡ [..]

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Konkursi Sodi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.