April 22 2019 21:31:06
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 14. decembrî
NEPLP ziņasNoslçdzas konkurss par novadu ziòu siþetu veidoðanu

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 14. decembra sçdç apstiprinâja konkursa ¥Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2017. gadâ´ rezultâtus. Iepazîstoties ar saòemtajiem pieteikumiem, NEPLP par konkursa uzvarçtâjiem atzina SIA ´Skrundas TV¡ (Kurzemç), SIA ´Valmieras TV¡ (Vidzemç), SIA ´Latgales Reìionâlâ televîzija¡ (Latgalç) un SIA ´Televîzijas studija ´TV Spektrs¡¡ (Zemgalç).

Komersantu pieteikumi tika vçrtçti, piedaloties Latvijas Televîzijas pârstâvjiem, òemot vçrâ ðâdus kritçrijus:
  • novadu TV ziòu saturiskais piedâvâjums;

  • novadu TV ziòu vizuâlais piedâvâjums t.sk. ziòu siþets, kas tika prezentçts sçdes laikâ;

  • finansiâlâ kapacitâte;

  • plânotais finansçjuma izlietoðanas plâns;

  • novadu TV ziòu tehnoloìiskais nodroðinâjums.

Konkursa mçríis ir pasûtît ziòu siþetus no Latvijas novadiem sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai valsts SIA "Latvijas Televîzija". Konkursa finansçjums ir 244 259 eiro.Konkursâ par novadu ziòu siþetu veidoðanu kopumâ bija saòemti seði pieteikumi.

Novadu TV ziòu siþeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodroðinot latgalieðu valodas lietoðanu). Konkursa finansçjums ir paredzçts kopumâ 301 siþeta izveidei.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma plânus komerctelevîzijâm, groza apraides atïaujas

NEPLP 14. decembra apstiprinâja sabiedriskâ pasûtîjuma plânus, ko 2017. gadâ pildîs SIA "Vidzemes Televîzija" (programma Re:TV) un AS "TV Latvija" (programma Rîga TV24).

NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "Radio Jûrmala" (programma Radio Jûrmala), SIA "City Holding" (programma City Radio) un SIA "Sport Media Group´ (programmas Sport 1 un Sport 2) izsniegtajâs apraides atïaujâs.

Apstiprina komerctelevîziju sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi novembrî

NEPLP 14. decembra sçdç apstiprinâja televîziju Re:TV (SIA "Vidzemes Televîzija") un Rîga TV24 (AS "TV Latvija") saistîbu izpildi ðâ gada novembrî. NEPLP iepazinâs ar televîziju iesniegtajiem finanðu dokumentiem un atskaitçm par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.

Re:TV sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros ðâ gada novembrî izveidojusi astoòus raidîjumus "Latvijas stâsti. Personîbas" un èetrus raidîjumus "Re:TV Intervija" (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 27 505 eiro).

Rîga TV24 ðâ gada novembrî sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros pârraidîjusi 10 raidîjumus "Preses klubs", piecu raidîjumus "Globuss", kâ arî divas "Patriotiskâs programmas" un dokumentâlâs filmas "Mitoloìija", un "Vasaras mâja Blumbergs" (sabiedriskâ pasûtîjuma apjoms – 30 524 eiro).

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.