December 13 2018 13:10:35
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Padome izsniedza apraides atïauju SIA ?Divu krastu radio?.
NEPLP ziņasNacionâlâs radio un televîzijas padomes
informâcija presei par 2008. gada 31.janvâra sçdi
Nacionâlâs radio un televîzijas padomes 31.janvâra sçdç Padome izsniedza apraides atïauju SIA ?Divu krastu radio?, kura raidîs radio programmu Divu krastu radio 96,9 MHz frekvencç Jçkabpilî.

Divâm radio raidorganizâcijâm tika veiktas izmaiòas apraides atïaujas vispârçjâ programmas koncepcijâ: SIA raþoðanas komercfirmai ?Pikal un partneri?, kura raida programmu Radio PIK, tika palielinâts maksimâlais raidlaika apjoms sveðvalodâs no 25% uz 95%, savukârt, SIA ?AD SERVISS?, kura lîdz ðim raidîja programmu GOLD FM, tika grozîts programmas nosaukums uz RADIO 88,6 FM, palielinâts neatkarîgo producentu veidoto darbu kopapjoms, kâ arî maksimâlais raidlaika apjoms sveðvalodâs no 35% uz 90%.

Padome ierosinâja administratîvo lietvedîbu pret SIA ?TV3 Latvija? par programmâ TV6 pârraidîto filmu ?Nâvîgi seksîgi? (filmas demonstrçðanas laiks 26.12.2007. no 10:53:49 ? 12:29:21), kurâ tiek demonstrçti erotiska satura siþeti, kas ir Radio un televîzijas likuma 18.panta ceturtâs daïas pârkâpums.

Tika veiktas izmaiòas konkursa ?Gadskârtçjâs prçmijas televîzijâ un radio? þûrijas komisiju sastâvâ. Þûrijas televîzijas komisija strâdâs ðâdâ sastâvâ: Padomes priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins, Padomes locekles Dzintra Geka un Dârija Juðkevièa, Nacionâlâ teâtra direktors Ojârs Rubenis, Latvijas Raidorganziâciju asociâcijas izpilddirektore Gunta Lîdaka, operators Ivars Zviedris, kinokritiíis Agris Redoviès. Þûrijas radio komisija strâdâs ðâdâ sastâvâ: Padomes priekðsçdçtâja vietniece Dace Buceniece, Padomes locekïi Imants Skrastiòð un Ingrîda Brigita Stroda, LU Sociâlo zinâtòu fakultâtes dekâne Inta Brikðe, publicists, filozofs, tulkotâjs, dîdþejs Ilmârs Ðlâpins, AS ?Hansabanka? preses sekretârs Ivars Svilâns, ?Radio Skonto? programmu direktors Valdis Melderis.

Padome apstiprinâja arî Radio un televîzijas likuma kontroles komisiju kontroles braucienu grafiku 2008.gadam.

Sanita Blomniece, Informâcijas centra vadîtâja
7221848


www.nrtp.lv
Komentāri
84 #1 Dexs
on January 31 2008 15:34:33
Njâ, Gold FM jau labu laiku spçlç ruskiju dziesmiòas, bet nu ko lai dara, drîz Latvijâ katra otrâ stacija skançs krieviski...
Skumji...
2 #2 princ_fm
on January 31 2008 16:53:59
Vajag arî krieviski!Cool
84 #3 Dexs
on January 31 2008 17:20:34
Nu vajag jau, bet nu drusku par "traku" tie kvantumi jau...
5 #4 Daniel
on February 05 2008 09:27:04
Katraa zinjaaa buutu labi ja vareetu apvienot krievu Dju profesionalitaaati ar tiiru LatvVal!!! Tas buutu ideaaali !! Smile
84 #5 Dexs
on February 05 2008 15:50:49
Tur gan piekrîtu! Smile
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.