December 10 2018 18:00:53
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 08.01.2009 15:04
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (turpmâk - Padome) 8.janvâra sçdç noteica rezultâtus konkursâ par apraides atïaujas saòemðanu radio programmas apraidei reìionâlajâ radio programmu izplatîðanas tîklâ 87.5-108 MHz UÎV diapazonâ Limbaþos, Valmierâ, Valkâ, Gulbenç, Cçsîs, Cesvainç un Balvos. Par uzvarçtâju Padome atzina SIA ?Valmieras TV?.

SIA ?Valmieras TV? piedâvâjums visprecîzâk atbilst konkursa mçríim, kas paredz izveidot kvalitatîvu un profesionâlu reìionâlâs radio programmas tîklu, piedâvâjot klausîtâjiem muzikâli informatîvu programmu, kas ietver apraides teritorijâ ietilpstoðo rajonu vietçjâs ziòas, reìiona sabiedrisko, politisko, kultûras un sporta notikumu atspoguïojumu. Padome savu lçmumu pamatoja ar pretendenta skaidro attîstîbas vîziju, lîdzðinçjo pozitîvo pieredzi mediju darbâ, plânoto sadarbîbu ar citiem medijiem. Padome atzina, ka SIA ?Valmieras TV? ir spçcîgs radoðais personâls un pietiekams tehniskais un finansiâlais nodroðinâjums izvirzîto mçríu sasniegðanai.

Kopumâ konkursam bija pieteikuðies 6 pretendenti: SIA ?C.A.K. Media?, SIA ?Valmieras TV?, Andris Ungurs, Ivo Baumanis, SIA ?Latgales Reìionâlâ Televîzija? un SIA ?R.S. Media?.

Elektroniskâs sabiedrîbas saziòas lîdzekïu attîstîbas nacionâlâs koncepcijas 2009.-2011.gadam apstiprinâðanu Padome atlika uz nâkamo sçdi.

Sanita Blomniece

Informâcijas centra vadîtâja

67221848

www.nrtp.lv
Komentāri
170 #11 Carlos3
on January 22 2009 14:24:23
maðînâ es klausos ar masînas antenu un mûzikas centru es klausos mâjâs...maðînâ antena es pat nezinu kur atrodas varbût pie stikla kautkur un ar to ïoti labi var uztvert, bet mûzikas centram ir parasts vads un ar to kâ kuru dienu var uztvert...
Tad pasaki aibo vai var muzikas centram piestiprinât jaudîgâku antenu ja tu ir tikai parasts vadiòð karâjâs?
6 #12 aibo
on January 23 2009 16:27:42
Protams var,tikai pa normâlo lai to izdarîtu centrs jâjauc vaïâ.
170 #13 Carlos3
on January 23 2009 22:39:19
tur tad baigâ òemðanâs, tâpat var jau uztvert ar to paðu vadiòu...eiropas hîtu râdio uztver. bet progressivefm vienîgais tâ ðvakâk uztver.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.