October 24 2020 17:59:37
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

TB/LNNK rosina likvidçt NRTP.
ZiņasApvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK Saeimas frakcija rosina pârçjâs Saeimâ pârstâvçtâs politiskâs partijas apsvçrt iespçju likvidçt Nacionâlo radio un televîzijas padomi (NRTP), tâs funkcijas sadalot starp citâm valsts institûcijâm, portâlu "Delfi" informçja TB/LNNK.

"Ir acîmredzami, ka NRTP jau ilgstoði nepilnîgi pilda savas funkcijas, izpelnoties pârmetumus gan par apraides atïauju izsniegðanas kârtîbu, gan par nepietiekamu raidorganizâciju uzraudzîbu, veicot izplatîto programmu satura pârbaudes. Padome drîzâk ir pârvçrtusies par kârtçjo politiskâs cîòas lauku, partijâm mçìinot tajâ par katru cenu ielikt sev pietuvinâtus cilvçkus. Ievçrojot ðos apstâkïus, kâ arî valsts mçrogâ uzsâkto valsts institûciju reformu nolûkâ samazinât valsts pârvaldes izmaksas, mçs uzskatâm par nepiecieðamu uzsâkt diskusiju, vai nebûtu racionâlâk ðo iestâdi likvidçt, bet funkcijas sadalît starp citâm institûcijâm", uzskata TB/LNNK frakcijas priekðsçdçtâjs Mâris Grînblats.

TB/LNNK deputâti pieïauj, ka Latvijas Radio un Latvijas Televîzijas kapitâla daïu pârvaldîbu, kâ arî apraides atïauju izsniegðanu un programmu satura kontroli turpmâk varçtu veikt Satiksmes ministrijas Sakaru departaments; lemt par valsts budþeta projektu nacionâlajam pasûtîjumam un tâ lîdzekïu sadali varçtu Kultûras ministrija, bet kontrolçt likuma pârkâpumus valsts valodas jomâ varçtu Valsts valodas centrs. Jautâjums par NRTP funkciju nodoðanu citâm institûcijâm tomçr vçl ir ïoti nopietni izvçrtçjams, pieaicinot daþâdu valsts institûciju pârstâvjus un nozares ekspertus, uzskata TB/LNNK frakcija.

www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
2 #1 princ_fm
on September 03 2009 18:08:42
Urâaaaaâa....... Grin
10 #2 Sarkangalvīte
on September 03 2009 19:43:34
Pielikt pie algas un atlaist visu to baru!
Par ideju +1, tikai kâ bûs ar realizâciju?
84 #3 Dexs
on September 03 2009 22:05:36
Piekrîtu... Tikai, noteikti, tas nenotiks... kâ jau parasti LV
19 #4 Yahoo
on September 04 2009 12:45:10
Es arî biju ðokâ par ðito frâzi, bet nu .......


tas ir tikai ieteikums , kurð nekad nepiepildîsies Grin
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM