December 10 2018 17:32:49
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 07.01.2010.
NEPLP ziņasNacionâla radio un televîzijas padome ( Padome ) ðodien, 7.janvârî atvçra pieteikumus uz konkursu par radio programmas veidoðanu Liepâjâ un Ventspilî. Par derîgiem tika atzîti visi pieteikumi. Vçlçðanos piedalîties konkursâ izteikuði SIA "Telemedia Centrs?, Uìis Polis, personu grupa - Laila Saulîte, Aldars Ðagþijevs, Juris Millers, A/S "Kurzemes Radio? un A/S "News Media Group?.
Padome noklausîjâs un apstiprinâja Latvijas Radio ( LR ) revîzijas komisijas ziòojumu par LR saimniecisko darbîbu novembrî. Galvenais secinâjums ? visi finanðu stabilitâtes râdîtâji ir uzlabojuðies, palielinâjies paðu kapitâla îpatsvars un samazinâjuðâs saistîbas.
Tâpat NRTP akceptçja LR izvçli saistîbâ ar konkursa rezultâtiem par zvçrinâta revidenta pakalpojumiem. Par saimnieciski izdevîgâko atzîts SIA "Dzilve? iesniegtais piedâvâjums.
Vçl Padome izsniedza apraides atïauju SIA "Latvieðu Radio Kurzeme? programmas raidîðanai 87,5 ? 108 MHz diapazonâ Talsos. 2009.gada 13.augustâ par konkursa uzvarçtâju kïuva "Latvieðu Radio? Ivo Baumaòa vadîbâ.
Bez tam Padome apstiprinâja komerciâlâs radio raidorganizâcijas "Radio 88,6 FM? vispârçjâs programmas koncepcijas izmaiòas saistîbâ ar mûzikas un izklaides procentuâlo sadalîjumu. Raidstacijas mçríauditorija ir Rîgas un Rîgas rajona iedzîvotâji.
Savukârt SIA "Dobeles Telesat? tika atjaunota speciâlâ atïauja kabeïtelevîzijas darbîbai.
Bet SIA "Latgales Reklâmai? sakarâ ar televîzijas "Miljons TV? ( kas darbojas Daugavpilî un tâs apkârtnç) profilaktiskiem un remonta darbiem, Padome deva atïauju uz laiku lîdz ðâ gada 1.martam pârtraukt apraidi.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.