January 21 2020 19:05:09
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 11.02.2010.
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 11.februârî, nolçma atbalstît vispârçjâs programmas koncepcijas izmaiòas „Eiropas Hîtu Radio Ludza”, mainot programmas nosaukumu, formâtu, raidlaika valodas apjomu un paðu veidoto raidîjumu kopapjomu.
SIA „EIROPAS HÎTU RADIO” ðo vçlmi pamatoja ar pçdçjâ laika izmaiòâm tirgus situâcijâ un auditorijas samazinâðanos.
Turpmâk Ludzâ un apkârtnç bûs dzirdama programma „Krievijas Hîtu Radio Ludza”, kas ne tikai pârraidîs attiecîgâ formâta mûziku, bet arî nodroðinâs iedzîvotâjus ar pilsçtas un tâs apkârtçjo vietu ziòâm un informâciju par ekonomiskajiem, sociâlajiem un kultûras tematiem.
Vçl Padome izteica brîdinâjumu SIA „BALTKOM TV SIA” par izmaiòu izdarîðanu retranslçjamâ VB SIA „Latvijas Televîzija” programmâ LTV 7 2010.gada 14.janvârî. Sporta raidîjuma – hokeja spçles laikâ ðî kabeïtelevîzija izmantoja slîdoðo reklâmu, tâdçjâdi pârkâpjot Radio un televîzijas likuma 2.panta divpadsmito punktu, 30 pantu un 46.panta devîtâs daïas pirmo punktu.
Padome ðodien pârreìistrçja apraides atïaujas vairâkâm kabeïtelevîzijâm:
SIA „Baltkom IVS”, SIA „IZZI FAO”, SIA „MWTV”, SIA „BALTICOM”, SIA „TELEVIDEOTÎKLS” un SIA „Multione Balt”.
Bet no jauna speciâlâ kabeïtelevîzijas apraides atïauja tika pieðíirta SIA „Eikatik”.

AVOTS: www.nrtp.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.