August 03 2020 20:25:08
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 11.02.2010.
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 11.februârî, nolçma atbalstît vispârçjâs programmas koncepcijas izmaiòas „Eiropas Hîtu Radio Ludza”, mainot programmas nosaukumu, formâtu, raidlaika valodas apjomu un paðu veidoto raidîjumu kopapjomu.
SIA „EIROPAS HÎTU RADIO” ðo vçlmi pamatoja ar pçdçjâ laika izmaiòâm tirgus situâcijâ un auditorijas samazinâðanos.
Turpmâk Ludzâ un apkârtnç bûs dzirdama programma „Krievijas Hîtu Radio Ludza”, kas ne tikai pârraidîs attiecîgâ formâta mûziku, bet arî nodroðinâs iedzîvotâjus ar pilsçtas un tâs apkârtçjo vietu ziòâm un informâciju par ekonomiskajiem, sociâlajiem un kultûras tematiem.
Vçl Padome izteica brîdinâjumu SIA „BALTKOM TV SIA” par izmaiòu izdarîðanu retranslçjamâ VB SIA „Latvijas Televîzija” programmâ LTV 7 2010.gada 14.janvârî. Sporta raidîjuma – hokeja spçles laikâ ðî kabeïtelevîzija izmantoja slîdoðo reklâmu, tâdçjâdi pârkâpjot Radio un televîzijas likuma 2.panta divpadsmito punktu, 30 pantu un 46.panta devîtâs daïas pirmo punktu.
Padome ðodien pârreìistrçja apraides atïaujas vairâkâm kabeïtelevîzijâm:
SIA „Baltkom IVS”, SIA „IZZI FAO”, SIA „MWTV”, SIA „BALTICOM”, SIA „TELEVIDEOTÎKLS” un SIA „Multione Balt”.
Bet no jauna speciâlâ kabeïtelevîzijas apraides atïauja tika pieðíirta SIA „Eikatik”.

AVOTS: www.nrtp.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM