August 03 2020 20:53:47
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 15.07.2010
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 15.jûlijâ, klausîjâs Monitoringa centra ziòojumu par pârkâpumiem, ko pieïâvuðas vairâkas televîzijas saistîbâ ar programmu atbilstîbu likuma prasîbâm.

Padome nolçma ierosinât administratîvâs lietas pret:

* VB SIA „Latvijas Televîzija” par neatdalîtu reklâmu - LTV 7 15.jûnijâ un LTV 1 1.jûlijâ;
* A/S „Latvijas Neatkarîgâ Televîzija” par reklâmas pârkâpumiem 19.jûnija raidîjumâ „Rîta mikslis”, 29.jûnija un 11.jûlija raidîjumâ „Laiks naudai”;
* SIA „TV 3 Latvia” par reklâmas pârkâpumiem 29.jûnija, 3.jûlija un 6.jûlija raidîjumâ „CHILL”;
* SIA „TV Rîga” par reklâmas pârkâpumiem 8.jûlija paðreklâmâ par „JAUNO VILNI”;

Vçl Padome akceptçja izmaiòas SIA „RADIO JÛRMALA” vispârçjâ programmas koncepcijâ, atïaujot palielinât citu raidorganizâciju un neatkarîgo producentu veidoto raidîjumu kopapjomu no 20% uz 50%.

Bez tam Padome nolçma izsludinât konkursu licences saòemðanai vietçjâs radio programmas apraidei 87,5 – 108 MHz diapazonâ Ogrç.

Sçdes nobeigumâ tika atvçrts vienîgais pieteikums uz konkursu radio programmas apraides atïaujas saòemðanai 87,5 – 108 MHz diapazonâ Liepâjâ. Dokumentus iesniedzis Uìis Polis.

Informâciju sagatavoja:
Dârija Juðkevièa
Tâlr 67 221 848
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM