December 16 2019 10:07:51
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Pieteikumi NEPLP konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Krâslavâ.
NEPLP ziņas1. Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome paziòo, ka konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Krâslavâ ir saòemts iesniegums no SIA "Radio Vidzeme".
Ziòas par dalîbnieku: SIA "Radio Vidzeme", Rîgas iela 13, Valmiera, LV-4201.
Ziòas par piedâvâtâs programmas pamatnosacîjumiem: konkursa uzvaras gadîjumâ dalîbnieks plâno veidot programmu ar nosaukumu Radio Skonto Latgale. Programmas formâts – muzikâli informatîva programma ar ârzemju un latvieðu populâro mûziku. Radio Skonto rîta programmas retranslâcija. Programmas radoðais nodroðinâjums – ne mazâk kâ 133 stundas nedçïâ.
Oriìinâlraidîjumi – ne mazâk kâ 133 stundas nedçïâ. Diennakts minimums latvieðu valodâ – 30%.
Finansiâlâ nodroðinâjuma avoti: SIA "Radio Vidzeme" finanðu lîdzekïi 25000 LVL apmçrâ.

2. Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzeklu padome paziòo, ka konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîkdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Krâslavâ ir saòemts iesniegums no SIA "Radio Enterprise".
Ziòas par dalîbnieku: SIA "Radio Enterprise", Nometòu iela 62, Rîga, LV-1002.
Ziòas par piedâvâtâs programmas pamatnosacîjumiem: konkursa uzvaras gadîjumâ dalîbnieks plâno veidot programmu TOP RADIO. Programmas formâts – muzikâli informatîvi izklaidçjoðs. Programmas radoðais nodroðinâjums – ne mazâk kâ 168 stundas nedçïâ.
Oriìinâlraidîjumi bûs ne mazâk kâ 56 stundas nedçïâ. Raidlaika apjoms latvieðu valodâ – 50% no nedçïas raidlaika.
Finansiâlâ nodroðinâjuma avoti: SIA "Radio Enterprise" finanðu lîdzekïi 20000 LVL apmçrâ.

3. Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome paziòo, ka konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Krâslavâ ir saòemts iesniegums no Uìa Poïa.
Ziòas par dalîbnieku: Uìis Polis, Rîga, Etnas iela 6-31, LV-1012.
Ziòas par piedâvâtâs programmas pamatnosacîjumiem: konkursa uzvaras gadîjumâ dalîbnieks plâno veidot programmu Krievijas Hîtu Radio Krâslava. Programmas formâts – izglîtojoði informatîvs.
Oriìinâlraidîjumi bûs ne mazâk kâ 40 stundas nedçïâ. Raidlaika apjoms latvieðu valodâ – 50%, krievu – 50 %.
Finansiâlâ nodroðinâjuma avoti: privâtie finanðu lîdzekïi 13250 LVL apmçrâ.

4. Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome paziòo, ka konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Krâslavâ ir saòemts iesniegums no biedrîbas "Dabas Klçpis".
Ziòas par dalîbnieku: biedrîba "Dabas Klçpis", Cçsu iela 14-31, Daugavpils.
Ziòas par piedâvâtâs programmas pamatnosacîjumiem: konkursa uzvaras gadîjumâ dalîbnieks plâno veidot programmu "Augðdaugava". Programmas formâts – specializçta tûrisma radiostacija ar lielâm interaktîva iespçjâm. Programmas radoðais nodroðinâjums – ne mazâk kâ 24 stundas nedçïâ.
Oriìinâlraidîjumi bûs ne mazâk kâ 10 stundas nedçïâ. Raidlaika apjoms valsts valodâ – 50%, sveðvalodâs – 50%.
Finansiâlâ nodroðinâjuma avoti: biedrîbas dalîbnieku ziedojumi 40000 LVL apmçrâ.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
122 #1 Rolands Strautmalis
on August 11 2011 02:51:31
Visekstravagantâk izklausâs "biedrîba "Dabas Klçpis"" ar programmu "Augðdaugava"!!! Ðajâ vietâ prasâs pçc krievu alfabçta, kâ ðajâ lapâ trûkst. Ne jau lai pateiktu ko "tâdu", bet vienkârði lai nomierinâtu latviski vâji saprotoðos - JEVROPA PÏUS DAUGAVPILS lîdz Dagdai un Bigosovai tâ îsti nevelk...
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.