July 16 2019 13:25:01
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Pieteikumi NEPLP konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Ventspilî.
NEPLP ziņas1. Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome paziòo, ka konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Ventspilî ir saòemts iesniegums no SIA "Radio Enterprise".
Ziòas par dalîbnieku: SIA "Radio Enterprise", Nometòu iela 62, Rîga, LV-1002.
Ziòas par piedâvâtâs programmas pamatnosacîjumiem: konkursa uzvaras gadîjumâ dalîbnieks plâno veidot programmu TOP RADIO. Programmas formâts – muzikâli informatîvi izklaidçjoðs. Programmas radoðais nodroðinajums – ne mazâk kâ 168 stundas nedçïâ.
Oriìinâlraidîjumi bûs ne mazâk kâ 56 stundas nedçïâ. Raidlaika apjoms latvieðu valodâ – 50%.
Finansiâlâ nodroðinâjuma avoti: SIA "Radio Enterprise” finanðu lîdzekïi 40000 LVL apmçrâ.

2. Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome paziòo, ka konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Ventspilî ir saòemts iesniegums no SIA "Radio NR".
Ziòas par dalîbnieku: SIA "Radio NR", Zaíusalas krastmala 5, Rîga, LV-1050.
Ziòas par piedâvâtâs programmas pamatnosacîjumiem: konkursa uzvaras gadîjumâ dalîbnieks plâno veidot programmu ar nosaukumu Autoradio Ventspils. Programmas formâts – informatîvi izklaidçjoðs. Programmas radoðais nodroðinâjums – ne mazâk kâ 81 st. mûzika, 32.st. izklaide, 10 st. Informâcija.
Oriìinâlraidîjumi bûs ne mazâk kâ 25 stundas nedçïâ. Tiks iekïauti citu plaðsaziòas lîdzekïu veidotâs programmas – Radio "Golos Rosiji" un Radio "Autoradio". Raidlaika apjoms sveðvalodâ – 100%.
Finansiâlâ nodroðinâjuma avoti: SIA "Radio NR" finanðu lîdzekïi 10000 LVL apmçrâ.

3. Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome paziòo, ka konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Ventspilî ir saòemts iesniegums no SIA "Solergo".
Ziòas par dalîbnieku: SIA "Solergo", Bruòinieku iela 8a-11, Rîga, LV-1010.
Ziòas par piedâvâtâs programmas pamatnosacîjumiem: konkursa uzvaras gadîjumâ dalîbnieks plâno veidot programmu ar nosaukumu CAPITAL FM Ventspils. Programmas formâts – muzikâli informatîvi izklaidçjoðs. Programmas radoðais nodroðinâjums – ne mazâk kâ 168 stundas nedçïâ.
Tiks iekïauti vairâki oriìinâlraidîjumi – "Kapitâls rîts", "Diena ar Lieni Brikovsku", "Sveicienu stunda", "Darba dienas draivs", "Saulainais brauciens", "Stopkadrs", "Pludmale", "Audiodaba". Programma tiks veidota îpaðu akcentu liekot uz vietçjâm ziòâm. Raidlaika apjoms latvieðu valodâ – 95%.
Finansiâlâ nodroðinâjuma avoti: SIA "Solergo" finanðu lîdzekïi 20000 LVL apmçrâ.

4. Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome paziòo, ka konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Ventspilî ir saòemts iesniegums no Alena Baibekova.
Ziòas par dalîbnieku: Alens Baibekovs, Kuldîgas iela 7-17, Jûrmalâ.
Ziòas par piedâvâtâs programmas pamatnosacîjumiem: konkursa uzvaras gadîjumâ dalîbnieks plâno veidot programmu ar nosaukumu Radio Just FM Ventspils. Programmas formâts – Adult Contemporary, mûsdienu populârâ mûzika. Mûzikas formâts – elastîgs, iekïaujot mûsdienîgus super un zelta hîtus. Raidlaika apjoms latvieðu valodâ – 50%, krievu valodâ – 50%.
Finansiâlâ nodroðinâjuma avoti: Alena Baibekova personîgie finanðu lîdzekïi 18000 LVL apmçrâ.

5. Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome paziòo, ka konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Ventspilî ir saòemts iesniegums no SIA "Baltkom radio".
Ziòas par dalîbnieku: SIA "Baltkom radio", Kr.Valdemâra iela 8, Rîga, LV-1010.
Ziòas par piedâvâtâs programmas pamatnosacîjumiem: konkursa uzvaras gadîjumâ dalîbnieks plâno veidot programmu ar nosaukumu Baltkom radio Ventspils. Programmas formâts – informatîvi-muzikâla programma. Radio bûs orientçts uz ziòu un informâcijas izplatîðanu, t.sk., kultûras, izglîtîbas un sporta raidîjumiem, 50% - mûzikas. Vietçjâs ziòas - 5% no nedçïas raidlaika kopapjoma. Raidlaika apjoms latvieðu valodâ – 20%, sveðvalodâ – 80%.
Finansiâlâ nodroðinâjuma avoti: SIA "Baltkom radio" finanðu lîdzekïi 70000 LVL apmçrâ.

6. Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome paziòo, ka konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai: vietçjas radio programmas veidoðanai Ventspilî ir saòemts iesniegums no AS „Radio SWH”.
Ziòas par dalîbnieku: AS "Radio SWH", Skanstes iela 13, Rîga, LV-1013.
Ziòas par piedâvâtâs programmas pamatnosacîjumiem: konkursa uzvaras gadîjumâ dalîbnieks plâno veidot programmu ar nosaukumu Radio SWH plus Ventspils. Programmas formâts – Russian Hit Radio – mûzika, informâcija, izklaide lîdzîgi kâ Radio SWH Plus. Vietçjâs ziòas – ne mazâk kâ 6 stundas nedçïâ. Raidlaiks apjoms latvieðu valodâ – minimâli 30%, krievu valodâ – maksimâli 70%.
Finansiâlâ nodroðinâjuma avoti: SIA "Radio SWH" finanðu lîdzekïi 70000 LVL apmçrâ.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.