April 22 2019 21:29:59
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Uz NEPLP izvirza arî Inkçnu un Tjarvi
NEPLP ziņasLatvijas Raidorganizâciju asociâcija darbam Nacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç (NEPLP) pieteiks èetrus kandidâtus, viòu vidû ir arî Edvîns Inkçns un Rolands Tjarve.

Kandidâtu pieteikðana noslçgsies treðdien.

Asociâcijas vadîtâja Gunta Lîdaka informçja, ka tiks pieteikti èetri kandidâti - Latvijas Universitâtes lektors un bijuðais Latvijas Televîzijas ìenerâldirektors Rolands Tjarve, producents un þurnâlists Edvîns Inkçns, bijusî televîzijas raidîjuma vadîtâja un ekspolitiíe Viola Lâzo, kâ arî Nodarbinâtîbas valsts aìentûras darbinieks Renârs Neimanis.

Lîdaka paskaidroja, ka ðo cilvçku prezentâcijas par nozari, asociâcijas biedriem ðíituðas vispârliecinoðâkâs.

NEPLP ir piecas vietas. Par kandidâtu apstiprinâðanu amatâ bûs jâbalso Saeimai.

Nolikums paredz, ka kandidâtiem ir jâbût ar augstâko izglîtîbu, vismaz piecus gadus ilgai profesionâlai vai akadçmiskai pieredzei plaðsaziòas lîdzekïu, izglîtîbas, kultûras, zinâtnes vai cilvçktiesîbu jomâ un labai reputâcijai.

Jau vçstîts, ka ðobrîd zinâmi vçl vairâku organizâciju virzîtie kandidâti darbam NEPLP.

Latvijas Þurnâlistu savienîba izvirzîjusi Violu Lâzo, komentçtâju Kristianu Rozenvaldu un paðreizçjo padomes priekðsçþa vietnieci Daci Bucenieci.

Latvijas Valsts radio un televîzijas centra direktors Jânis Bokta pieteicis Daci Bucenieci.

Latvijas Þurnâlistu asociâcija izvirzîs Latvijas Elektronisko komunikâciju asociâcijas valdes priekðsçdçtâju Ilmâru Muulu, þurnâlistu, politologu, filmu un raidîjumu studijas "Mistrus Media" vadîtâju Gintu Grûbi, þurnâla "Ir.lv" þurnâlisti Anitu Braunu un sabiedriskâs politikas centra "Providus" portâla "Politika.lv" producenti, mediju politikas pçtnieci Ilzi Straustiòu.

Kandidâti uz NEPLP jauno sastâvu Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai piesakâmi lîdz 30.novembrim plkst.17.

Esoðâ NEPLP ir ievçlçta 2007.gadâ. Padomç darbojas Âbrams Kleckins, Dace Buceniece, Dzintra Geka, Sergejs Kârîtis, Imants Skrastiòð un Ingrîda Brigita Stroda.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.