December 10 2018 18:30:40
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV: neoficiâli jau zinâms jaunâs NEPLP sastâvs.
NEPLP ziņasKoalîcija apstiprinâðanai Saeimâ vçlas virzît tikai piecus no paðreizçjiem 15 kandidâtiem uz Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) locekïu amatiem, un neoficiâli jau ir zinâms kandidâtu piecinieks, piektdien vçsta Latvijas Televîzijas raidîjums "Panorâma".

Pçc LTV rîcîbâ esoðâs informâcijas, jaunajâ padomç varçtu strâdât þurnâlists, politologs, studijas "Mistrus Media" vadîtâjs Gints Grûbe, augstskolas "Turîba" Komunikâciju zinâtòu katedras vadîtâjs Ainârs Dimants, "Latvijas Vçstneða" portâla nozares redaktore Aija Dulevska-Câlîte, mârketinga un sabiedrisko attiecîbu projektu vadîtâjs Dainis Mjartâns un filmu studijas "Ave" producents, operators un reþisors Ivars Zviedris.

Tomçr raidîjums piebilst, ka vçl varçtu notikt arî izmaiòas.
Atbildîgajai Saeimas komisijai nâkamnedçï bûs jâvienojas, cik kandidâtus virzît apstiprinâðanai Saeimâ. Koalîcija vçlas panâkt vienoðanos, ka tiek virzîti tikai pieci kandidâti - tâ bûtu lielâka iespçja slçgtajâ balsojumâ panâkt atbalstu minçtajiem kandidâtiem, norâda "Panorâma".

Politiíiem no sâkotnçjâs idejas par atklâtu balsojumu bûs jâatsakâs, jo vçl nebûs stâjuðies spçkâ Saeimas kârtîbas ruïïa grozîjumi, kas lielâko daïu balsojumu par amatpersonu iecelðanu padarîtu atklâtu.

Jau vçstîts, ka sâkotnçji uz NEPLP piecâm vietâm bija 41 kandidâts, bet Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas deputâti uz otro kârtu izvirzîja 17 kandidâtu.

Tie bija Anita Brauna, Pçteris Krilovs, kâ arî Ainârs Dimants, Aija Dulevska, Mâra Eglîte, Gints Grûbe, Andris Mellakauls, Aleksandrs Mirlins, Dainis Mjartâns, Ilmârs Muuls, Rita Naðeniece, Ilze Strenga, Rolands Tjarve un Ivars Zviedris, kâ arî trîs paðreizçjie padomes locekïi, kuri izvirzîti un ieguvuði èetras opozîcijas deputâtu balsis, un tie ir paðreizçjie padomes locekïi Dace Buceniece, Sergejs Kârîtis, kâ arî padomes jurists Andris Íçniòð.Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 1
Sarkangalvīte

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.