May 27 2020 08:01:37
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Kots: esam drosmîgi un paziòojam, ka Latvijâ bûs maksas televîzija.
Digitālā TVLatvijas Televîzijas (LTV) ìenerâldirektors Edgars Kots pieïauj, ka tagad varçtu bût îstais brîdis abonentmaksu ievieðanai, jo Saeimâ tiek skatîts priekðlikums par nacionâlo komerckanâlu tiesîbâm prasît samaksu no kabeïoperatoriem par satura izplatîðanu.

«Ja nacionâlâs komerctelevîzijas varçs iekasçt maksu no kabeïoperatoriem un citiem platformu turçtâjiem par satura izplatîðanu, varbût ðis ir tas brîdis, kad vajag ieviest sabiedrisko mediju abonentmaksu. Beidzot esam drosmîgi un paziòojam, ka Latvijâ bûs maksas televîzija,» aìentûrai BNS sacîja Kots.

LTV gan nav aplçses, cik lielai maksai vajadzçtu bût, tomçr aprçíini liecinot, ka minimâlajam finansçjumam sabiedriskajai televîzijai gadâ vajadzçtu bût aptuveni 20 miljoniem latu. Tagad no valsts budþeta sabiedriskâ televîzija saòem septiòus miljonus.

«Esmu aprçíinâjis, ka sabiedriskajai televîzijai, lai tâ varçtu apmierinât visas sabiedrîbas intereses un patstâvîgi darboties, minimâli vajadzçtu 20–22 miljonus latu. Mûsu ieòçmumi no reklâmâm tagad ir trîs èetri miljoni. Budþets ir interesants, jo no valsts saòemam septiòus miljonus, bet trîs atdodam atpakaï nodokïu maksâjumos,» norâdîja Kots.

Budþeta veidoðanas laikâ pçrnâ gada nogalç sabiedriskie mediji – LTV un Latvijas Radio – valdîbai prasîja papildu astoòus miljonus latu, tomçr prasîto neieguva.

AVOTS: www.apollo.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM