April 22 2019 23:41:55
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

PRinC_Fm Vçstule NEPLP
NEPLP ziņas


NEPLP atbilde uz manis rakstîto vçstuli!

Sveicinâti

Ïoti labi, ka sekojiet lîdzi attîstîbai komercradio nozarç.

Sakarâ ar Jûsu vçstuli varu paskaidrot, ka NEPLP ðonedçï uzklausîs SIA „
Aguarelle” vadîbu sakarâ ar iespçjamajiem Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu
likuma 24. panta treðâs daïas pârkâpumiem.


Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome izanalizçjot SIA
„Aguarelle” 20.04.2012. programmas „Aguarelle 94,5 FM” ierakstu, konstatçja,
ka SIA „Aguarelle” savâ programmâ izmanto programmas nosaukumu „Riga radio
94,5 FM”. Tas ir pretrunâ ar SIA „Aguarelle” izsniegtâs apraides atïaujas
Nr. AA-019/1 pielikumâ Nr.AA-019/1-1 apstiprinâtajiem darbîbas
pamatnosacîjumiem.


NEPLP arî lûgusi sniegt skaidrojumu par izveidojuðos situâciju SIA "Kaizel"


Ar cieòu,
NEPLP loceklis

D.Mjartâns

Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on May 14 2012 22:38:21
Kas ir SIA "Kaizel" ??

Bet ðitas mçdijs jau ir tikai viens no "n" tâdiem .. Smile
81 #2 marsinsh
on May 15 2012 07:38:37
sia kazjol Grin
Bet ja nopietni ar tiem 90W viòi nav nopietni spçlçtâji ...
19 #3 Yahoo
on May 15 2012 09:18:31
Tur vispâr nekas nav nopietni.. Es vispâr to sâkotnçjo koncepciju neesmu izpratis! It kâ bija radio nosaukums "Autoziòas", bet ar satiksmi un autoziòâm nebija pilnîgi nekâda sakara.., katrâ ziòâ çterâ neko tâdu nedzirdçju, tikai daþâdu tautu tautas dziesmas. Nu ja vienîgais tad traffica progas WAZE notikumi streams mâjas lapâ! Vienâ oficiâlâ tikðanâs reizç ar Autoziòas pârstâvi, kurð piedâvâja reklâmas pakalpojumus kâ strauji augoðs mçdijs uzdevu pârstâvim iepriekð minçto jautâjumu! Viòam îsti nebija ko atbildçt viòð tikai kaut ko turpinâja stâstît par kaut kâdâm bluetooth tehnoloìijâm, kas kaut kad tiks izmantotas! Bet re, tas viss ir pagaisis un nu ir Radio Rîgai Grin
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.