January 21 2020 19:56:49
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija medijiem 08.08.2012
NEPLP ziņasVakar, 7.augustâ Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) tikâs ar televîziju pârstâvjiem, lai pârrunâtu jautâjumus saistîbâ ar Eiropas audiovizuâlo darbu îpatsvaru televîziju programmâs.

Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums (EPLL) nosaka, ka elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi nodroðina, lai to veidotajâ programmâ nedçïas laikâ vismaz 51 procentu no raidlaika, izòemot ziòas, sporta sacensîbas, spçles, reklâmu, televîzijas veikalu un televîzijas veikalu skatlogu, aizòemtu Eiropas audiovizuâlie darbi. NEPLP Monitoringa centra apkopotie dati liecina, ka ðajâ jomâ nepiecieðami uzlabojumi gandrîz visu televîziju programmâs.

NEPLP atzîst, ka Eiropas audiovizuâlo darbu kvotas nepietiekamai izpildei ir saskatâmi objektîvi iemesli – mazs reklâmas mediju tirgus Latvijâ, neliela auditorija, auditorijas mediju produktu lietoðanas paradumi, priekðroku dodot ASV un Krievijas produkcijai, kvalitatîvu Eiropas produktu dârdzîba. Tomçr NEPLP ir novçrojusi arî pozitîvas tendences kvotas izpildes uzlaboðanâ. Arî televîziju pârstâvji nenoliedza problçmas esamîbu un apòçmâs pârskatît savas iespçjas un meklçt risinâjumus, tai skaitâ Eiropas fondu piedâvâtâs iespçjas, Eiropas audiovizuâlo darbu kvotas paaugstinâðanai savâs programmâs. NEPLP uzsver, ka EPLL norma par Eiropas audiovizuâlo darbu îpatsvaru programmâs jâpilda pçc bûtîbas, popularizçjot Eiropas darbus sabiedrîbâ.

AVOTS: www.nrtp.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.