August 03 2020 21:09:29
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija medijiem 08.08.2012
NEPLP ziņasVakar, 7.augustâ Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) tikâs ar televîziju pârstâvjiem, lai pârrunâtu jautâjumus saistîbâ ar Eiropas audiovizuâlo darbu îpatsvaru televîziju programmâs.

Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums (EPLL) nosaka, ka elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi nodroðina, lai to veidotajâ programmâ nedçïas laikâ vismaz 51 procentu no raidlaika, izòemot ziòas, sporta sacensîbas, spçles, reklâmu, televîzijas veikalu un televîzijas veikalu skatlogu, aizòemtu Eiropas audiovizuâlie darbi. NEPLP Monitoringa centra apkopotie dati liecina, ka ðajâ jomâ nepiecieðami uzlabojumi gandrîz visu televîziju programmâs.

NEPLP atzîst, ka Eiropas audiovizuâlo darbu kvotas nepietiekamai izpildei ir saskatâmi objektîvi iemesli – mazs reklâmas mediju tirgus Latvijâ, neliela auditorija, auditorijas mediju produktu lietoðanas paradumi, priekðroku dodot ASV un Krievijas produkcijai, kvalitatîvu Eiropas produktu dârdzîba. Tomçr NEPLP ir novçrojusi arî pozitîvas tendences kvotas izpildes uzlaboðanâ. Arî televîziju pârstâvji nenoliedza problçmas esamîbu un apòçmâs pârskatît savas iespçjas un meklçt risinâjumus, tai skaitâ Eiropas fondu piedâvâtâs iespçjas, Eiropas audiovizuâlo darbu kvotas paaugstinâðanai savâs programmâs. NEPLP uzsver, ka EPLL norma par Eiropas audiovizuâlo darbu îpatsvaru programmâs jâpilda pçc bûtîbas, popularizçjot Eiropas darbus sabiedrîbâ.

AVOTS: www.nrtp.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM