July 16 2019 13:30:00
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes informâcija medijiem par 2012. gada 20.septembra sçdi
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 20.septembra sçdç izskatîja divas administratîvo pârkâpumu lietas. NEPLP lçma par lietvedîbas izbeigðanu administratîvâ pârkâpuma lietâ pret AS "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" (LNT) par filmu "Ceïa galâ" un "Èûskas lidmaðînâ" demonstrçðanu LNT 2012.gada 25. un 27.jûnija programmâ. Administratîvâ pârkâpuma lietâ pret SIA "Pirmais Baltijas kanâls" (PBK) par konstatçtajiem pârkâpumiem 2012.gada 20.maija un 10.jûnija pârraidçs un par nepatiesas informâcijas sniegðanu programmas uzskaites þurnâlâ NEPLP piemçroja PBK administratîvo sodu 1500,- Ls apmçrâ. Konstatçtie pârkâpumi ir filmu un raidîjumu netulkoðana valsts valodâ, kâ arî krievu valodâ ieskaòotu reklâmas bloku ievietoðana latvieðu valodâ ieskaòotâs filmâs, seriâlos un raidîjumos. Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums nosaka, ka raidîjumos ievieto reklâmu raidîjuma valodâ vai valsts valodâ. NEPLP norâda, ka ar filmu un raidîjumu netulkoðanu latvieðu valodâ saistîti pârkâpumi PBK programmâ gada laikâ konstatçti atkârtoti, un tas nav viens atseviðís pârkâpums, bet gan pârkâpumu virkne.

NEPLP lçma par pârrobeþu apraides atïaujas izsniegðanu elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim biedrîbai "Chaula TV" programmas chaula.tv raidîðanai. Tâpat NEPLP atjaunoja SIA "X Centrs" izsniegto apraides atïauju programmas LATVIEÐU RADIO Super FM raidîðanai.

NEPLP arî apstiprinâja iekðçjo normatîvo aktu "Kârtîba, kâdâ tiek izsniegtas retranslâcijas atïaujas kabeïtelevîzijâm".

Vçl sçdç kopâ ar Latvijas Televîzijas un Latvijas Radio pârstâvjiem tika apspriests 2013.gada sabiedriskâ pasûtîjuma projekts.

NEPLP arî vienojâs sâkt darbu pie satura vadlîniju izstrâdâðanas priekðvçlçðanu periodam. Vadlînijas tiks pieòemtas pçc Priekðvçlçðanu aìitâcijas likuma stâðanâs spçkâ.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 12

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.