December 10 2018 17:31:13
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Notikuðas NEPLP konsultâcijas ar nacionâlajâm un reìionâlajâm radiostacijâm.
NEPLP ziņasÐonedçï beiguðâs Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) konsultâcijas ar nacionâlajâm un reìionâlajâm radiostacijâm.

Kâ norâda NEPLP loceklis Dainis Mjartâns, konsultâciju mçríis bija iepazîstinât raidorganizâciju pârstâvjus ar turpmâko kârtîbu, kâdâ NEPLP izskatîs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu pieteikumus par apraides tiesîbu pieðíirðanu reìionâlo un nacionâlo tîklu paplaðinâðanai. Tika uzklausîtas katras radiostacijas attîstîbas ieceres un diskutçts par komercradio attîstîbas perspektîvâm.

Pamatojoties uz NEPLP 2012. gada 20. decembra lçmuma Nr. 162 „Kârtîba, kâdâ izskata elektroniskos plaðsaziòas lîdzekïu pieteikumus par apraides tiesîbu pieðíirðanu” 11.pantu, 28.februâra sçdç NEPLP pieòçma lçmumu par nacionâlâ tîkla paplaðinâðanu SIA „STAR FM” un SIA „Latvieðu radio”, kâ arî par reìionâlâ tîkla paplaðinâðanu SIA „Radio Valmiera”.

Minçtâ kârtîba nosaka, ka pieteikumi par nacionâlâ vai reìionâlâ elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa programmas aptverðanas zonas palielinâðanu, kuri iesniegti lîdz ðîs kârtîbas spçkâ stâðanâs datumam, tiek izskatîti to iesniegðanas secîbâ.

Pçc konsultâcijâm ar VSIA „Latvijas Radio” NEPLP savâ mâjas lapâ www.neplpadome.lv ievietos informâciju par frekvenèu pieðíîrumiem, kurus tâ paredz izmantot jaunu komerciâlu plaðsaziòas lîdzekïu darbîbas uzsâkðanai vai aptverðanas zonu palielinâðanai.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on March 06 2013 09:53:49
ja nav rublju un sakaru, tad prieksh kakjiem tas viss GrinPfft
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.